Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
KD: Nu kortar vi vårdköerna och stärker kvinnosjukvården

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Svensk sjukvård håller hög klass, trots detta dras Sverige med långa vårdköer, bristande tillgänglighet och otillräckligt antal vårdplatser.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Annons

När den nya regeringen tillträdde hade alltför många personer väntat för länge på den vård de har rätt. Den stora satsningen på hälso- och sjukvården som påbörjas nästa år, är därför mycket efterlängtad. Två miljarder kronor avsätts för att korta köerna, vilket är en dubblering jämfört med tidigare.

Annons

De ekonomiska tillskotten från staten tillkommer för att antalet vårdplatser behöver bli fler för att öka patientsäkerheten. Det kan till exempel gå till att stärka arbetsmiljön och förbättra tillgången på vårdpersonal. En nationell statlig vårdförmedling ska inrättas för att öka tillgängligheten till vård och korta vårdköerna.

Tillgången till personal med rätt kompetens ska stärkas med hjälp av en nationell kompetensförsörjningsplan för att ge en mer jämlik tillgång till vård i hela landet.

En annan viktig reform framöver är det lyft inom förlossningsvården som nu påbörjas. Sedan 1970-talet har varannan förlossningsenhet lagt ner, och bristen på barnmorskor har gjort att kvinnor inte alltid får det stöd de önskar under förlossningen. Regeringen lägger 1,7 miljarder kronor under nästa år för att stärka förlossningsvården, säkra tillgången på barnmorskor och för att möjliggöra återöppnandet av förlossningsenheter.

Pengarna ska också gå till andra områden för att stärka kvinnohälsovården. Detta blir ett viktigt bidrag för att vända utvecklingen.

I den överenskommelse som M, KD, L och SD står bakom, ingår även satsningar på en jämställd vård och forskning om kvinnors sjukdomar och hälsa.

Annons

Kristdemokraterna har länge haft frågan om en bättre och säkrare förlossningsvård och en förbättrad kvinnosjukvård som en prioriterad fråga. Satsningen är flerårig och ska ske med ett nytt årligt tillskott, vilket ökar chansen att vi märker av en tydlig förbättring.

Annons

Detta är ett stort lyft inte minst för alla kvinnor.

Margareta Mahmoud Persson (KD)

Andrea Hedenborg (KD)

Elin Svärd (KD)

Stephen Jerand (KD)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan