Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Ge Region Jämtland Härjedalen ansvar för äldreboenden

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

De mer än 1 400 äldre i Jämtland som i dag lever på särskilda boenden har ofta svåra sjukdomar som hjärtsvikt, cancer och demens. För att kunna ge en god vård till denna utsatta och sköra grupp är behovet av medicinsk kompetens stort.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Annons

De kvalitetsproblem som finns i det medicinska omhändertagandet av äldre på särskilda boenden har länge varit kända, men blev ännu tydligare under pandemin. I en färsk granskning konstaterar Inspektionen för vård och omsorg, IVO, att ingen av kommunerna lever upp till kraven.

IVO pekar framför allt på långvarig kompetens- och personalbrist. Blöjor som inte bytts på 17 timmar, felaktig medicinering och patienter som lämnats med svår andnöd och ångest är bara några av de fasansfulla exemplen på vanvård som IVO tar upp.

Annons

Detta är förstås oacceptabelt – vården av de sjukaste äldre måste förbättras och det snabbt. Lösningen är att flytta ansvaret för de särskilda äldreboendena från kommunerna till regionerna. Inom regionerna bör de särskilda boendena organiseras under primärvården. Vi ser tre huvudsakliga fördelar med en sådan ordning:

Fler äldre får en mer förebyggande och planerad vård. Den person som är listad hos en ansvarig läkare i primärvården har en personlig vårdplan, vilket möjliggör bättre planering.

Kommunikationen mellan vårdpersonal och omsorgspersonal underlättas av att finnas i samma organisation. Dessutom försvinner problemen med olika sekretessregler och system för dokumentation.

Äldreomsorgen får tillgång till regionernas kunskapsorganisation där man övergår alltmer till samverkan inom så kallad Nationell kunskapsstyrning, där de olika vårdyrkenas kunskap i högre grad ska styra vården.

En alternativ lösning som ibland framförs i debatten är att behålla det kommunala ansvaret och i stället satsa på ökad medicinsk kompetens bland personalen. Vi tror dock inte att det är en klok eller effektiv lösning, eftersom det delade vårdansvaret skulle kvarstå.

Annons

Det nya styret i Jämtland behöver svara på följande fråga: Vill ditt parti överföra ansvaret för särskilda boenden från kommunerna till regionerna?

Det parti som svarar ja på den frågan har just valt en väg som på riktigt kan förbättra livet för Jämtlands allra sjukaste äldre.

Jan Nilsson, professor och ordförande i Tankesmedjan Vård & Vetenskap

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan