Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Personalbrist hotar den goda cancervården i Norrland

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Stabslägen, intagsstopp och inställda operationer. Det är några av resultaten som resursbristen i den norrländska cancersjukvården leder till. Vi är 31 processledare verksamma i cancersjukvården som med oro ser på utvecklingen. Vi inom vården måste få möjlighet att ta ett större ansvar för att förbättra vår verksamhet.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Resursbristen som Norra sjukvårdsregionens cancervård lider av har vuxit fram under lång tid. De senaste tio åren har en tredjedel av antalet vårdplatser stängts. Vi som arbetar i vården har varit tvungna att anpassa oss.

Annons

Vi har omorganiserat, effektiviserat och flyttat arbetsuppgifter mellan personalgrupper. Varit lojala och försökt undvika att nedskärningar drabbar patienterna. Vi kan inte effektivisera mer nu.

Annons

Vår arbetsmiljö har försämrats till den grad att vi ser en begynnande flykt från cancersjukvården.

Vi känner etisk stress och otillräcklighet.

Vi kan fortfarande ge vård men har snart inte tid att sitta ner och hålla våra patienter i handen.

Vi behöver fler medarbetare och vårdplatser.

Vi behöver en arbetsmiljö som gör att personalen stannar.

Cancersjukvården i Norrland är i grunden välorganiserad och med kompetent personal. Ett gott samarbete mellan länen har gjort att vi kunnat erbjuda cancersjukvård i världsklass, trots begränsade resurser på en stor geografisk yta. Vi har tillgång till de senaste metoderna för utredning och behandling, men cancervård är komplicerad och omfattar en lång kedja av flera specialiteter och vårdnivåer som måste samverka.

Personalbristen hotar nu att bryta den kedjan. Svårtillgänglig primärvård, brist på vårdplatser, inställda operationer och uteblivna undersökningar är en dyster verklighet för många patienter i norra Sverige.

I den sjukvårdspolitiska debatten sägs gränsen för att bedriva en patientsäker vård vara en beläggning på 90 procent. Beläggningsstatistik för olika avdelningar där cancervård bedrivs i norra sjukvårdsregionen visar en beläggning på över 100 procent månad efter månad. Som högst var beläggningen 153 procent på en av avdelningarna under våren 2022.

Det innebär med stor sannolikhet att patientsäkerheten äventyras. Dessutom är tryggheten för våra patienter under allvarligt hot när osäkerheten om när och var man ska få sin undersökning eller behandling eskalerar.

Annons

Annons

Vi som verkar inom vården måste få möjlighet att själva ta större ansvar, utan onödig detaljstyrning. Vi är övertygade om att den rätta vägen för cancersjukvården i Norra sjukvårdsregionen är:

att vi får resurser för att återanställa personal till godtagbara löner som gör vården till en attraktiv arbetsplats där vi kan utveckla cancersjukvården, och följa de nationella vårdprogram och vårdförlopp vi varit med att utveckla.

att våra verksamhetschefer får mandatet att i samråd med verksamheten fördela resurser så att de kommer till mest nytta.

att den kompetens som finns i organisationen respekteras och att vi alla bereds möjlighet till vidareutbildning.

Amir Sherif, överläkare, urologisk cancer (region Västerbotten)

Andreas Söderström, överläkare, tjock- och ändtarmscancer (region Norrbotten)

Anna-Karin Wennstig, överläkare, bröstcancer (region Västernorrland)

Anna Meschaks, mödrahälsovårdsöverläkare, livmoderhalscancerprevention (region Jämtland Härjedalen)

Annica Pettersson, kontaktssjuksköterska, sarkom (region Västerbotten)

Bengt Wallner, överläkare, övre gastrointestinala tumörer (region Västerbotten)

Birgitta Lauri, överläkare, blodcancer (region Norrbotten)

Björn Sundberg, överläkare, lungcancer (region Västernorrland)

Camilla Thellenberg Karlsson, överläkare, prostatacancer (region Västerbotten)

Cecilia Hultstrand, vårdutvecklare, cancerprevention (region Västerbotten)

Annons

Christina Edwinsdotter Ardnor, överläkare, ärftlig cancer (region Västerbotten)

Christina Kjellman, överläkare, neuroendokrina tumörer (region Västerbotten)

Annons

Eric Arelöf, enhetschef, mammografiscreening (region Västernorrland)

Erika Figaro, sjuksköterska, gynekologisk cancer (region Västerbotten)

Fabian Hofmann, överläkare, njurcancer (region Norrbotten)

Fredric Wallin, onkologisjuksköterska, palliativ vård (region Jämtland Härjedalen)

Frida Idenfors, kontaktsjuksköterska, hudtumörer (region Västerbotten)

Ida Gideonsson, överläkare, gynekologisk cancer (region Västerbotten)

Joakim Hennings, överläkare, sköldkörtelcancer (region Jämtland Härjedalen)

Katarina Nordfjäll, överläkare, Nationell arbetsgrupp för cancerterapier (region Jämtland Härjedalen)

Katja Vuollet Carlsson, onkologisjuksköterska, cancerrehabilitering (region Västerbotten)

Maria Isaksson, barnmorska, livmoderhalscancerprevention (region Västerbotten)

Maria Sandberg, kontaktsjuksköterska, bröstcancer (region Västerbotten)

Martin Rutegård, överläkare, tjock- och ändtarmscancer (region Västerbotten)

Mehdy Farhang, överläkare, sarkom (region Västerbotten)

Mervi Sallinen-Svensson, tumörkoordinator, huvud-halscancer (region Västerbotten)

Mikael Johansson, överläkare, lungcancer (region Västerbotten)

Mustafa Magan, specialistläkare, huvud-halscancer (region Västerbotten)

Per-Erik Sandström, barnonkolog, barnonkologi (region Västerbotten)

Senada Hajdarevic, vårdutvecklare Vägen in till cancervården (region Västerbotten)

Zinaida Bucharbajeva, överläkare, hudtumörer (region Västerbotten)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan