Annons

Annons

Annons

Östersund

Insändare
Välfungerande samspel saknas i Östersunds trafik

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

I Östersund saknas ett välfungerande och stressfritt samspel mellan biltrafik, cykeltrafik och gångtrafik. Ett mer uppenbart faktum får man leta efter. För att få till ett bra samspel krävs både medvetenhet, kompetens och en tydligt uttalad prioritering från kommunens sida.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Annons

Annons

På många håll är det som att man försökt återskapa en landsvägsmiljö för bilarna. Boende och alla olika trafikslag ska dessutom tränga ihop sig och samexistera på samma lilla passage.

Östersund kan bli betydligt trevligare att vistas och röra sig i. Och som tidigare inlägg i debatten berört blir det som en ond cirkel av ökat bilanvändande när alternativen gå och cykla är otrevliga och känns otrygga. Bristen på en utveckling i rätt riktning skadar dessutom stadens anseende.

Det finns många enkla åtgärder kommunen kan vidta för att förbättra stadsmiljön. Avsmalningar av vägar, parkeringsfickor längs med vägar, upphöjda övergångsställen samt avstånd mellan gångvägar och bilvägar.

Fler trafikljus, enkelriktade eller avstängda gator och även att platta ut branta sluttningar mot hårt trafikerade övergångsställen. Det finns till och med handböcker med tydliga instruktioner för hur man bör utforma gator i bostads- och tätbebyggelse. Även Östersunds kommun borde följa dessa.

En övergripande målsättning för kommunen bör även vara att ta beslut om åtgärder innan saker blir så dåliga så att de är olagliga (lex Rådhusgatan). Ska vi verkligen acceptera att kommunen gömmer sig bakom minimikrav och den yttersta gränsen för vad som är lagligt - att nöja sig med sämsta lagliga nivå?

Bättre vore det med en kommun som är handlingskraftig och beslutsför och inte låter saker gå för långt.

Boende längs Genvägen

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan