Annons

Annons

Annons

Östersund

Insändare
Är SVT:s textnyheter ett hot mot ÖP och dagspressen? (med svar)

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Företrädare för 79 svenska dagstidningar i form av chefredaktörer/ansvariga utgivare påpekar i ett gemensamt upprop till regeringen att SVT:s textbaserade nyheter på svt.se är ett hot mot dagspressen och mediemångfalden. Bland dessa 79 saknas dock företrädare för Östersunds-Posten och även Länstidningen. Jag undrar varför?

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Annons

En tredjedel av alla nyhetsartiklar på statligt finansierade svt.se består uteslutande av text, vilket riskerar att konkurrera ut dagstidningar som måste ta betalt för sin journalistik av läsarna.

Detta står enligt de 79 chefredaktörerna/ansvariga utgivarna i strid med riktlinjerna för SVT:s nu gällande sändningstillstånd. Där sägs bland annat att längre artiklar utan koppling till ett nyhetsinslag eller ett klipp bör användas restriktivt. Dessutom påpekas i propositionen som ligger till grund för sändningstillståndet att utbudets utformning eller omfattning inte bör påverka konkurrensen på mediemarknaden på ett oproportionerligt sätt.

Annons

Har ÖP:s redaktionella ledning en annan uppfattning om SVT:s textnyheter än de 79 undertecknarna av uppropet? Det skulle i så fall vara intressant att få den förklarad.

Björn Lundbeck, Böle, Bispgården

- - - - -

Svar direkt:

Östersunds-Posten delar den uppfattning de 79 chefredaktörer som undertecknad uppropet framför. Public service har en viktig roll i den svenska demokratin men när en tredjedel av alla nyhetsartiklar på svt.se uteslutande består av text och så mycket som 80 procent saknar videoinnehåll eller har text som primärt format riskerar det innebära utkonkurrerande av dagstidningar.

Precis som de chefredaktörer som undertecknat uppropet står Östersunds-Posten bakom organisationen Tidningsutgivarnas uppmaning till kulturministern om att vara mycket tydlig i direktiven till utredningen inför public service-bolagens sändningstillstånd 2026–2033.

Annons

Utredningen måste gå till botten med hur omfattande textanvändningen i public service-bolagens onlinejournalistik kan vara. Det vore, som uppropet pekar på, väldigt olyckligt om en fortsatt SVT-satsning på textbaserade nyheter skulle innebära utkonkurrerande av dagstidningar och därmed en minskad mediemångfald.

Kristina Forsström, chefredaktör Östersunds-Posten

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan