Annons

Annons

Annons

Krokom

Debatt
Björn Hammarberg (M): Spännande och givande år som kommunalråd i Krokom

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Efter drygt sju år som kommunalråd i Krokoms kommun lämnar jag nu över stafettpinnen. Det har varit spännande och givande år, men också bitvis frustrerande och slitsamma. Låt mig nämna några saker som känns hedrande att ha fått vara med om och ha bidragit till.

Björn Hammarberg (M).

Bild: Arkivbild, Marcus Berglund

Grunden för vår demokrati är att all offentlig makt i Sverige ska utgå från folket. Med andra ord är det avgörande att befolkningen är involverad och engagerad i de offentliga besluten. Det är därför glädjande att kommunens medborgarfokus utvecklats även om det fortfarande finns mer att göra.

Annons

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Annons

Här ingår även att kontakten mellan företagen och kommunen ska vara enkel, att handläggningen ska vara snabb och att avgifterna ska vara rimliga. Det gäller redan enligt lag men det har funnits behov av förtydliganden och det är positivt att steg tagits i rätt riktning.

Kommunens framgång under pandemin har hyllats. En del tur kanske, men säkerligen har det proaktiva och förebyggande arbetet – istället för att invänta statliga direktiv – varit en viktig faktor. Oftast lyckas man bättre genom att ta en uppgift på fullaste allvar jämfört med att bara ”göra det man ska”.

I år invigs ett nytt äldreboende som både byggs och driftas av en extern aktör. Viktigast att nämna är åstadkommandet av en väl genomtänkt upphandling för ökad konkurrens. Med konkurrensen och utifrånperspektivet ges ökade möjligheter till lärande vilket gynnar den fortsatta utvecklingen av verksamheten.

Grundförutsättningen för allt är ordnad ekonomi. Efter finanskrisen tilläts kostnaderna att öka snabbare än intäkterna vilket såklart inte fungerar i längden. Trenden är bruten, men hann ge 100 miljoner i ”överkostnader” som ännu finns kvar. Här kan lågkonjunkturen vara en god hjälp i att sätta nödvändiga framför önskade prioriteringar.

I grunden är dock de ekonomiska förutsättningarna goda. Det har gjort det möjligt att både planera och genomföra flera större finansieringar: Nödvändig medfinansiering för tågstopp Nälden, nytt VA-stamnät i kommunens sydöstra delar, nya skolor och förskolor.

Annons

Annons

Slutligen krävs en professionell ledning och styrning där politiker och tjänstemän tillsammans genomför de beslut som fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Det kräver tydliga rollfördelningar och rutiner, men utan att det blir fyrkantigt och byråkratiskt. Då blir det roligare för både kommunorganisation och medborgare!

Särskilt varma minnen är alla möten med intressanta och duktiga personer; vardagshjältarna som bygger vårt samhälle varje dag och i varje steg. Endast när de som bygger upp är fler än de som bryter ner kan frihet och demokrati upprätthållas. J. F. Kennedy sade ”Fråga dig inte vad ditt land kan göra för dig – fråga dig vad du kan göra för ditt land.” Det är lika sant idag.

Avslutningsvis vill jag tacka Maria Söderberg (C), Malin Bergman (C) och Karin Jonsson (C) för gott samarbete genom åren och önska Carl-Oscar Fransson (M) och Maria Jacobsson (S) all framgång!

Björn Hammarberg (M), före detta kommunalråd i Krokoms kommun

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan