Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Insändare
Är dagspressen ett hot mot sin egen existens?

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

I en insändare i ÖP ställdes en fråga om hur ÖP såg på det upprop som företrädare för 79 svenska dagstidningar lyft fram om att SVT:s textnyheter är ett hot mot dagspressen.

Är SVT:s textnyheter ett hot mot ÖP och dagspressen? (med svar) (16 januari)

Något som däremot sällan eller aldrig lyfts fram i dagspressens egna rapporteringar är det hot som de utgör mot sig själva. I stort sett samtliga dagstidningar, oavsett om de är lokala eller rikstäckande, brukar vara tydliga med att de vill vara trovärdiga och opartiska i sin nyhetsrapportering och att det de presenterar ska vara sant, faktabaserat och relevant med strävan mot förstahandskällor.

Annons

Annons

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Men hur är det med detta i praktiken? En rapport från Institutet för mediestudier som publicerades i oktober 2022 visar att det kanske inte alltid förhåller sig så. Rapporten hade studerat medierapporteringen om kriget i Ukraina. Av det som den anser sticker ut nämns att det är ovanligt att redaktionerna verifierar den egna rapporteringen, att faktakollen överlåts till utländska nyhetsbyråer och medier samt att en helt övervägande del av krigsrapporteringen sker på distans.

Källkritiken och faktagranskningen blir därmed lidande och många gånger förlitar sig medierna inte på förstahandskällor utan på källor som kan finnas flera led tillbaka. Vidare framgår av rapporten att en stor del av artiklarna är pro-ukrainska och endast en mycket liten del pro-ryska. Oavsett vad man kan tycka om kriget som sådant så ställer en sådan rapportering frågetecken kring opartiskhet och saklighet i det som förmedlas.

Jag har flera gånger till olika medier inom dagspressen ställt frågor till dem med anledning av ledarartiklar innehållande påhittade fakta, osakligt vinklade argument och ogrundade påståenden som går tvärtemot tillgänglig forskning och vetenskaplighet. Men aldrig fått något svar, återkoppling eller sett någon rättelse.

Annons

Därmed kan man också ställa frågan om den nyhetsrapportering och den opinionsbildning i ledarartiklar som förekommer i dagspressen lever upp till de egna kriterierna om trovärdighet och opartiskhet baserat på sannhet, fakta och relevans. Om inte så kanske dagspressen är ett lika stort hot mot sin egen rapportering och existens som SVT:s textnyheter. Och något som i så fall borde väcka till eftertanke inom dagspressen.

Själv undviker jag att betala för vissa dagstidningar på grund av deras osaklighet, bristande trovärdighet och prefabricerade fakta (”fake news”).

Krister Wedin

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan