Annons

Annons

Annons

Hallen

Minnesord: Erik Arthur Egervärn, Hallen

I en ålder av 85 år har Erik Arthur Egervärn, Hallen, lämnat jordelivet. Han efterlämnar hustrun Eva, barnen Annica, Ulrica och Jonas med familjer.

Annons

Erik Arthur, ofta kallad EA, växte upp i Gåxsjö. Efter studier blev EA ämneslärare, adjunkt, och bosatte sig i Hallen med sin familj. Han blev snart en nyckelperson i bygden, en man som var engagerad i en mängd sammanhang. Strängarna på lyran var många.

Vi som skriver dessa rader lärde känna Erik Arthur i olika sammanhang. Han blev vår vän och inspiratör. Som lärare var han känd för att inge såväl respekt som värme. Han kunde sina ämnen, var humoristisk och väckte intresse hos eleverna. EA och frun Eva tog väl hand om nya lärare som kom till skolan i Hallen så att de kände sig hemma i bygden och kommunen. Han spelade fiol, sjöng i kyrkokör och andra körer under flera decennier. I sin ungdom lär han även ha varit en duktig sprinter.

Annons

EA var en verklig folkrörelsemänniska. Han var hemvärnschef samtidigt som han var djupt engagerad i Hallens hembygdsförening. Under några år var han ordförande i hembygdsrörelsen på länsnivå, i Heimbygda. Hans stora historieintresse resulterade i en rad böcker och skrifter. De handlade om såväl lokalhistoria som länets historia. Under många år ansvarade han för Hallen-Marbys årliga sockenkrönika. EA var en sann folkbildare, inspirerande föreläsare, samtidigt som han var lyhörd.

Annons

Exempel på något udda föreningsengagemang är att EA var med om att bilda Föreningen för onödigt vetande och aktiv i Samfundet Storsjöodjurets Vänner. EA hävdade att han hade sett Storsjöodjuret med egna ögon.

Med sitt stora samhällsengagemang var det naturligt för Erik Arthur att även lägga kraft på politiskt arbete. Han engagerade sig i centerrörelsen, där han kom att göra stora insatser på alla nivåer. I kommunpolitiken i Åre var EA verksam under många år, bland annat som ordförande i kommunfullmäktige.

1994 valdes Erik Arthur in i Sveriges riksdag, där han var ledamot under åtta år. Han var bland annat ledamot i försvarsutskottet. Som riksdagsledamot undertecknade EA över 200 motioner i de mest skiftande ämnen. Särskilt drev han frågor som är viktiga för länet som att en del av vattenkraftens, vindkraftens och skogens värden ska stanna lokalt och regionalt, satsningar på vägar och på Atlantbanan. Frågor som ett par decennier senare äntligen är på väg att förverkligas. EA lade en bra grund.

Tidigt deltog Erik Arthur aktivt i idédebatten inom centerrörelsen. Han är exempelvis, tillsammans med Hans Albin Larsson, mannen bakom begreppet ”ekohumanism” som beteckning på centerideologin. I ett inlägg i Politisk tidskrift 1983 formulerade han vad det betyder på detta klargörande sätt:

Annons

Ekohumanismen är en naturlig idébas för ett parti med sina rötter i bondesamhället. Bondens inbyggda insikt om att bruka utan att förbruka innebär ett ekologiskt förhållningssätt. Bondens individualism och tro på sin egen förmåga, kopplat till landsbygdens krav på samarbete, är utflöden av en humanism med både ansvarstagande och kollektiv solidaritet.

Erik Arthur Egervärn lämnar ett stort tomrum efter sig, men samtidigt många positiva minnen som kommer att leva länge. Hans insatser för hembygden, länet och landet är stora och värdefulla.

Gunnar Hellström,

bland annat lärarkollega med Erik Arthur under många år

Håkan Larsson,

bland annat efterträdare till Erik Arthur som riksdagsledamot

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan