Annons

Annons

Annons

Berg

Debatt
Svar från M till C: Vi vill inte ta bort veto mot uranbrytning

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Kärnkraft är avgörande för att Sverige ska ha en trygg och stabil elförsörjning. Den är en förutsättning för att vi ska kunna nå våra klimatmål eftersom den producerar energi utan skadliga utsläpp, något som även tillkännagetts i EU.

Till skillnad från andra energislag kan kärnkraften producera el när som helst på dygnet och oavsett väder. Politiken har under lång tid missgynnat och skapat osäkerhet för kärnkraften i Sverige.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Helt nödvändigt för att kunna driva kärnkraft är tillgången på uran. Enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU) finns närmare 30 procent av Europas uran-tillgångar i Sverige.

Annons

Annons

Moderaterna menar att möjligheterna att utvinna metaller och mineral i Sverige bör öka. Det skulle innebära att Sverige kan bidra ytterligare till att tillgodose den växande efterfrågan på metaller och mineral som är en följd av klimatomställningen.

Det skulle även innebära nya arbetstillfällen och ökad försörjningstrygghet i ett läge där alltför stor andel av världens behov av metaller och mineral tillgodoses av länder där brytning sker med undermålig arbetsmiljö och stor miljöpåverkan.

Mot bakgrund av detta anser Moderaterna att det rådande förbudet mot brytning av uran bör avskaffas. Det bör vara möjligt att såväl bryta uran som tillgodogöra sig uran när det uppstår som biprodukt vid annan brytning. Förbudet som infördes 2018 mot uranbrytning och undersökning av fyndigheter får dessutom stora konsekvenser på möjligheten att frigöra andra nödvändiga metaller och mineraler för den gröna omställningen.

Centerpartiets utspel bygger på spekulation – Moderaterna har inga förslag om att upphäva det kommunala vetot mot uranbrytning. Vad gäller säkerhetsaspekten skulle även den gynnas av en utökad uranbrytning i Sverige, då vi skulle få kontroll över distributionskedjan. Sverige skulle även kunna bli en exportör av uran till andra länder i vår närhet.

C: Förträng inte kärnkraftens risker! (7 februari)

Annons

Vi ser idag konsekvenserna av Centerpartiets politik på området, och i brist på egna åtgärder och politiska förslag hänger sig C lokalt till skrämsel.

Annons

All form av utbyggnad av energisektorn tar tid – speciellt när det rör sig om en återhämtning från de ideologiskt motiverade nedmonteringar av kärnkraften som orsakat bristen på grön el. Vi måste därför idag göra vad vi kan för att så snabbt som möjligt åtgärda den ohållbara situationen med allt för höga elpriser som drabbar hushållen.

Bergs kommun utgör ett sådant exempel där det kommunala vetot fortsatt är relevant, med tanke på de lokala förutsättningarna gällande dricksvattenförsörjning från Storsjön.

Saila Quicklund (M) om att partikamrater vill tillåta uranbrytning (23 november 2022)

Det borde vara överraskande att Centerpartiet skulle vara så fientligt inställda till ny teknik, säkrad svensk försörjning av vitala komponenter till den gröna omställningen och nya arbetstillfällen som de ger uttryck för i sin artikel.

Saila Quicklund (M) riksdagsledamot

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan