Annons

Annons

Annons

Kommunens byggen blir dyrare

Debatt
Svar: Vi bygger inte dyrare än marknadspris

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Svar på Thomas Fuchs inlägg ”Rena stolligheter bland byggnotorna i Östersund” (13 februari)

Det är uppenbart att du inte har insyn i – eller kunskaper om – den kommunala budgetprocessen eller förvaltningens arbetsprocesser. Jag ska försöka förklara så gott jag kan.

Örjan Jervidal, förvaltningschef Östersunds kommun.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Annons

Annons

I den kommunala budgetprocessen arbetar vi med långa tidsperspektiv där merparten av önskvärda investeringar kommer in i investeringsbudgeten i ett relativt tidigt skede i projektarbetet.

På detta stadium är grundkalkylen för den önskvärda investeringen som regel inte färdigutredd utan projektbudgeten ska snarare betraktas som ett arbetsdokument för den politiska ledningen.

Orsaken till detta är att vi inte önskar slösa med intern arbetskraft och/eller externa utredningskostnader innan vi vet om politiken beslutar att gå vidare med respektive investering. Om beslut fattas påbörjas en projektfas där projektledare på en djupare nivå involverar både verksamheter (till exempel skolpersonalen) och andra stödfunktioner (som säkerhet och miljö) för att ta fram underlag för anbudshandling.

Oavsett nämnda skäl är det fel av dig att hävda att vi bygger dyrare än marknadspris. Kostnadshöjningarna är en indikation på att slutpriset inte stämmer med grundkalkylen två–tre år tidigare.

Lista: Satsningarna i Östersund blir allt dyrare – 221 miljoner mer än beräknat (6 februari)

Du tar upp debiteringsform (typ löpande räkning kontra fastpris) som en faktor för fördyringar och ett hinder för mindre lokala entreprenörföretag att kvalificera sig som anbudslämnare. Jag vill hävda att du inte har belägg för detta påstående.

Annons

Annons

Vi upplever att anbudslämnarna i en fastprisentreprenad med god marginal prissätter sina risker och det är något vi måste betala för även om riskerna inte inträffar. I ett projekt med löpande räkning betalar vi som byggherre alla risker som inträffar men inget mer. Av våra pågående 80 projekt är det max 5 projekt som mindre entreprenörer inte kvalificerats till, på grund av kostnadsstorlek och komplexitet.

Normalt står kommunens tjänstepersoner bara för projektledningen då vi i princip köper alla utredningstjänster som kalkyler och teknisk rådgivning från externa konsultföretag. Självklart kan det vara så att både vi och våra externa samarbetspartners av och till gör fel värderingar.

Du kan kanske ha rätt i att vår värdering av behovet av snabb evakuering från gamla Rådhuset var fel, men jag hoppas verkligen vi aldrig behöver få svar på detta. Men utifrån vår externa brandkonsults värdering av brandsäkerheten tycker jag att kommundirektören som arbetsgivare har fattat rätt beslut. För oss är det viktigaste att säkerställa en trygg arbetsmiljö.

Jag vet inte om mitt svar är klargörande eller om du bara hittar nya frågor och problemställningar. Men oavsett vilket är du välkommen att kontakta mig så ska jag tillsammans med mina medarbetare på teknisk förvaltning ge dig svar på dina funderingar. Och, det kan också vara så att vi får några goda råd av dig för att bli bättre.

Örjan Jervidal, förvaltningschef Östersunds kommun

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan