Annons

Annons

Annons

Åre

Insändare
M: Blir det verkligen några hyresrätter i Åre?

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Hyresrätterna på Svegståget i centrala Åre ska rivas för att ge plats åt fem nya höghus sju–tio våningar höga.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Läser man detaljplanen som vann laga kraft i april 2022 så framgår det att syftet med planen är att skapa 135 bostäder för permanentboende i fem huskroppar, s k punkthus. Ett av husen ska utformas till trygghetsboende.

BILDEXTRA: Höghus med 130 nya lägenheter och gångbro planeras över E14 i Åre: ”Byn får en ny vacker entré” (31 mars 2021)

Annons

Annons

I den fördjupade översiktsplanen för Åre samhälle framgår att förtätning för turistiskt boende inte bör medges på platsen. Det framgår även av detaljplanen att dessa tiovåningspunkthus inte är förenliga med de utformningsriktlinjer som den fördjupade översiktsplanen anger för Åre samhälle, men att samhällsbyggnadskontoret (och politikerna) ser skäl att göra avsteg från densamma eftersom planen ger ett stort tillskott på permanentboende och trygghetsboende som det finns stora behov av i Åre samhälle.

Med andra ord: Från Åre kommun hade det aldrig i detaljplanen getts tillåtelse för så höga hus som nu är på väg att uppföras om det från början hade varit fråga om bostadsrätter byggda av en privat aktör. Hyresrätter ägda av kommunen är den enda boendeformen som kan garantera permanentboende på lång sikt.

Årehus har genom en rad markaffärer avsagt sig det rättsliga rådandet över projektet genom att överlåta 60 procent av ägandet i bolaget som ska exploatera området till en privat aktör. I Dagens Industri kan vi nu notera att de första bostadsrätterna i dessa höghus annonseras ut via mäklare.

Enligt Årehus så är det nödvändigt för exploatören att få bygga och sälja ett antal bostadsrätter för att i ett senare skede använda vinsten från dessa till att uppföra prisrimliga hyresrätter i ett par av höghusen. Samma upplägg väntar i så väl Duved som Åreparken.

Ansvarig för det hela är Årehus styrelse med ordförande Mikael Sundman (Västjämtlands Väl) i spetsen. Hela upplägget förutsätter att den privata aktören som har rättslig rådighet över projektet är filantropiskt lagd om det så småningom ska bli några hyresrätter över huvud taget. Tro’t om ni vill.

Jonas Henning, ordförande Moderaterna Åre

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan