Annons

Annons

Annons

Östersund

Debatt
V: Bygg samhället för de äldre

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Antalet äldre kommer att öka de kommande åren vilket är glädjande: fler kommer att få ha sina nära och kära kvar längre. Det innebär dock också ett antal utmaningar som måste lösas.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Annons

Långsiktighet är viktig eftersom den ger bra resultat. Det gäller även när samhället planerar för en äldre befolkning. Att samhället är anpassat även för de äldres behov gör att människor kan hålla sig friska längre upp i åldrarna.

Annons

Bra snöröjning, tillräckligt med sittplatser utomhus, tillgänglig kultur och olika sociala mötesplatser ger goda möjligheter till att kunna ha ett aktivt och långt liv. Små saker som att kunna få en fysisk tidtabell till bussen och att på busshållplatsen kunna se vilken buss som är på väg in är andra enkla åtgärder som kan göra det möjligt för fler att ha ett aktivt liv.

Under pandemin blev bristerna i arbetsvillkoren för äldreomsorgens personal tydliga. Redan idag är det brist på undersköterskor och legitimerad personal som sjukgymnaster och arbetsterapeuter, vilket sätter högre press på de som arbetar inom verksamheten.

Vård och omsorg bör vara kommunal, (eller i småskalig kooperativ form) och lagen om valfrihet (Lov) behöver avvecklas i stället för att utökas. Det hade gjort att en effektivare organisation kunde skapas, med en samlad kompetens och en bättre samordning mellan insatser. Lov innebär inte heller att kvaliteten blir högre, däremot medför det större kostnader. Istället för valfrihet blir resultatet fortsatt bristande tillgänglighet.

Mer pengar behöver satsas på ökad personaltäthet, kompetensutveckling och trygga anställningar. Förbättrade villkor för de anställda behöver ges ökat fokus. Löner behöver också höjas, inte minst inom områden där lönerna ligger lågt i jämförelse med andra kommuner.

Annons

Annons

I Vänsterpartiets budgetförslag för 2023 valde vi att satsa mer på äldreomsorgen än de styrande för att kunna förbättra för personalen. Det är genom satsningar på äldreomsorgen som vi inom Vänsterpartiet ser att kommunen kan lösa personalförsörjningen i dag och på sikt.

Uttalande från årsmötet för Vänsterpartiet Östersund

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan