Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
S: Behåll förbudet mot uranbrytning!

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Öppet brev till Näringsminister Ebba Busch (KD)

Under många år har exploatörer undersökt förutsättningarna för gruvdrift i Storsjöbygden. Under lika lång tid har vi socialdemokrater markerat mot det oacceptabla risktagande som brytning i alunskiffer i direkt anslutning till länets viktigaste dricksvattentäkt är.

S-kommunalråden Maria Jacobsson, Martine Eng, Therese Kärngard och Niklas Daoson.

Storsjön förser mer än halva länets befolkning med dricksvatten. Det är i sig tillräckligt argument för att avföra gruvplanerna från agendan.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Annons

Annons

Alunskiffer innehåller kadmium och andra tungmetaller som i giftiga vattenlösliga föreningar kan nå ut i Storsjön, både med yt- och grundvattenströmning.

Häftiga regn eller brustna invallningar kan leda till katastrofala utsläpp av giftigt lakvatten eller uppslammat gruvavfall, vilket vore förödande. Sådana händelser kan bli allt vanligare på grund av klimatförändringarna som i regionen väntas medföra ökad och mer häftig nederbörd. Många exempel på sådana gruvolyckor finns runt om i världen.

Sverige har sällsynt goda möjligheter att leda den industriella omställning som krävs för framtidens hållbara samhällen: här finns skogen, sällsynta jordartsmetaller, stabil energiproduktion, ett högt tekniskt kunnande och världsledande företag.

Samtidigt som vi bejakar de enorma möjligheterna, måste vi i varje enskilt fall noga väga riskerna. I fallet med en gruva i Oviken handlar det om kanske några decenniers gruvbrytning som måste ställas mot de risker för människor, miljö och kulturlandskapet som brytning i alunskiffer innebär.

En riksdagsmajoritet med Sverigedemokraterna och Moderaterna i spetsen har aviserat att man avser att ta bort lagen som förbjuder uranbrytning och som beslutades av den tidigare S-ledda regeringen. Vi anser att förbudet tvärtom ska kvarstå.

Friska livsmiljöer, rent vatten, är en förutsättning för liv och för möjligheterna att utveckla våra bygder. Vi har också att ta hänsyn till hur beslut som fattas i dag påverkar framtida generationer, våra ännu ofödda barnbarn. Frågan om en gruva handlar således inte bara om arbetstillfällen och intäkter. Kalkylen är betydligt mer komplex än så. Det handlar om villkoren för vår existens runt Storsjön.

Vi kommunalråd runt Storsjön bjuder in Ebba Busch till Oviksbygden och Storsjön. Det är av allra största vikt att vi ses på plats och får en förståelse för frågans dignitet.

Therese Kärngard (S) Bergs kommun

Maria Jacobsson (S) Krokoms kommun

Martine Eng (S) Åre kommun

Niklas Daoson (S) Östersunds kommun

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan