Annons

Annons

Annons

Östersund

Debatt
Smartare kollektivtrafik och cykelåkning kan minska stadsbilismen

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det var ett kontroversiellt beslut som fattades när Östersunds politiker nyligen bestämde att plocka bort 300 p-platser.

Östersundarna nobbas när 300 parkeringsplatser tas bort från stan (21 februari)

Syftet är att förbättra stadsluften, men det är inte självklart att beslutet leder till minskad bilåkning i centrum. Kanske blir det i stället så att trafiken snurrar runt och flyttar på sig och innerstaden utarmas?

Annons

Tänk om det går att börja i andra änden, det vill säga att jämtarna väljer att avstå bilen därför att kollektivtrafiken eller cykelåkning blir det bekvämaste sättet för att förflytta sig? Morot i stället för piska!

Annons

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Renare stadsluft är inte enda skälet till att bilåkandet måste minska! Det är minst lika mycket en fråga om hållbarhet: hållbara städer är ett av delmålen i FN:s Agenda 2030 och bygger bland annat på förbättrad kollektivtrafik. Om 1,5 graders-målet ska hållas levande måste vår konsumtion anpassas så vi lever inom ramarna för vad planeten tål; för närvarande konsumerar vi i Sverige resurser som motsvarar 4 jordklot!

Det kan också vara värt påminna om det klimatmål som Östersunds kommun satt upp, att bli fossilfritt till 2030. Det vill säga att utsläppen av fossil koldioxid ska vara noll till 2030. Även om tillverkning av bensin- och dieselbilar förbjuds kommer dom naturligtvis inte att försvinna. Vi kommer vara förpliktade att bilarna används så lite som möjligt!

Busstrafiken måste då bli billigare, effektivare och smartare. Stoppljus måste kunna anpassas så att bussar alltid har företräde. Fler bussfiler skapas. Det måste alltid gå snabbare förflytta sig med buss än med bil. Återinför elcykel-premien!

Annons

Annons

Johan Ehrenberg har i ETC nyligen redovisat hur Barcelona som varit en av Europas biltätaste städer nu i praktiken tömts på bilar i centrum utan att dom förbjudits. Citat: …”hårda protester från de kringboende, affärsmän som blev rädda för att ingen skulle besöka butiken om de inte kunder parkera i närheten, äldre som trodde de skulle bli isolerade, husägare som trodde priserna skulle falla.

I själva verket blev det precis tvärtom. Besöksantalet till butikerna ökade med 15–20 procent, restaurangernas omsättning ökade, husen blev mer populära och de äldre fick bättre hjälp med färdtjänst eftersom bilar inte är förbjudna … de får bara anpassa sig och köra som de gående och cyklande i max tio kilometer i timmen och stör då få. Cyklar står uppradade i mängder att låna.”.

I Sverige är hälften av alla bilresor kortare än 5 kilometer och i tätort är runt 80 procent av bilresorna under 3–4 kilometer. Om uppgifterna bara är i närheten av verkligheten även för Östersund borde det finnas goda förutsättningar för fler invånare att ta cykeln till jobbet! 

Förslag: Gör en del av staden till försöksområde. På till exempel Annersia av Vallsundsbron inrättas p-plats där man antingen kan byta till buss eller låna en av kommunens alla införskaffade el-cyklar som ingår i bussbiljetten.

Annons

Och varför inte låta representant från Östersunds kommun göra studieresa till Barcelona?

Vad tycker du? Kommentera nedan!

Mats Hultman, Frösön

Annons

Referenser:

Regeringskansilet: Agenda 2030 | Mål 11 | Hållbara städer och samhällen

https://www.globalamalen.se/skola/skolmaterial/hallbar-konsumtion-mal-12/

https://www.ostersund.se/bygga-bo-och-miljo/klimat-och-miljo/klimatprogram-och-strategi.html

https://www.etc.se/ledare/klarar-vi-av-att-raedda-vaara-staeder-naer-fossilt-kraschar

Naturskyddsföreningen – vanliga frågor om bilar, klimat och miljö

Inbäddat innehåll

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan