Annons

Annons

Annons

Östersunds luftkvalitet

Debatt
S och C: Beslut är inte fattat om att ta bort p-platser – förslaget ska noggrant utvärderas

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I diskussionen om åtgärder för att förbättra luftkvaliteten i Östersund så vill Mittstyret vara tydliga: Vi kommer noggrant att utvärdera det förslag om att reducera antalet parkeringsplatser vi får i början av sommaren och ställa det mot handelns behov av tillgänglighet och mot målet att utveckla stadskärnan framåt. Därefter ska beslut fattas.

Effie Kourlos (C), Niklas Daoson (S) och Rosi Hoffer (S).

Bild: ANDERS OLSSON

Skulle det visa sig att förslaget inte är förenligt med dessa mål, kommer vi att titta på andra åtgärder eller en kombination. Av den spetsiga debatten som nu pågår kan man lätt få uppfattningen att beslut om att ta bort parkeringsplatser redan är fattat, men så är alltså inte fallet.

Annons

Annons

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

En central målsättning för Mittstyret under de kommande fyra åren är att jobba för en kommun som fortsätter att växa och utvecklas. Vi vill att Östersund ska ha minst 75 000 invånare 2040.

För att detta ska lyckas är företagens förutsättningar avgörande. Det är företagen som skapar arbetstillfällen som ger skatteintäkter så att kommunen kan bygga en stabil välfärd och utveckla både stad och landsbygd. Ett livskraftigt näringsliv skapar livskvalitet både för oss som bor här, för besökare och inflyttare.

Östersunds kommun ska vara en möjliggörare för denna utveckling, en god samarbetspartner som har löpande dialoger och är lyhörda för människors behov.

Calle Hedman om att 300 parkeringsplatser ska bort i stadskärnan (23 februari)

Luftkvaliteten i centrala Östersund är dålig och vi överskrider ofta de lagstadgade värdena för partikelföroreningar. Partiklarna är skadliga, särskilt för barn och äldre, och de riskerar även att påverka bilden av kommunen negativt.

Annons

Om vi inte följer Naturvårdverkets krav på att ta fram ett program med åtgärder så riskerar också Sverige att få vite från EU. Detta kan vi inte blunda för.

Annons

Luften i Östersunds stadskärna stundtals sämst i hela landet: ”Anmärkningsvärt” (9 juli 2022)

Som styrande politiker är det vårt ansvar att säkerställa att våra invånare inte blir sjuka av luften de andas och klara den nödvändiga klimatomställningen. Men det är också vårt ansvar att hitta en väg framåt där åtgärder för en bra luft går hand i hand med arbetet för en levande och attraktiv stadskärna.

Östersundarna nobbas när 300 parkeringsplatser tas bort från stan (21 februari)

Vi arbetar även med flera andra åtgärder. Östersundslänken ska göra kollektivtrafiken mer tillgänglig med nya och tätare turer. Vi ser över modeller för parkeringstider och vill ordna pendlarparkeringar.

Genom att se till helheten, föra dialog med näringslivet och noga överväga de förslag som utreds så är vi övertygade om att vi kommer hitta en väg framåt som kombinerar en bra luft med en blomstrande stadskärna. Det ligger i allas vårt intresse och det kommer vi att jobba för!

Effie Kourlos (C) Niklas Daoson (S) Rosi Hoffer (S)

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan