Annons

Annons

Annons

Östersund

Insändare
KD: Vi måste lyssna på dem som bor och verkar i stadskärnan

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

I kommunstyrelsens handlingar från 23 februari står att det planeras att ta bort 300 parkeringsplatser i Östersund – till exempel beskriver förslaget att 50 platser ska tas bort på Prästgatan, 40 platser på Storgatan.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Annons

Annons

Det är stor avsaknad av dialog med näring, också avsaknad kring dialog med pensionärsföreningar, vi har i länet och kommunen många äldre som är beroende av bilen, speciellt från yttre delarna av kommunen, stadskärnan blir mindre tillgänglig.

Tanken är att antalet parkeringsplatser för personer med nedsatt rörelseförmåga inte ska minska. Däremot saknas data på om dessa kommer ligga på samma platser, eller centraliseras på färre platser.

Argumentet för att minska parkeringsplatserna, är för att förbättra miljön i centrala Östersund. Detta är en bra och nödvändig ambition, men miljömål behöver samordnas med tillgänglighet, inte genom att konkurrera ut stadskärnan till fördel för Lillänge.

Det kan också ifrågasättas om färre parkeringsplatser verkligen är rätt väg för att nå målet bättre miljö. Risken är snarare överhängande att biltrafiken ökar då fler kommer att behöva köra runt i jakten på en ledig parkeringsplats.

Kristdemokraterna har en ambition att öka antal parkeringsplatser för personer med nedsatt rörelseförmåga. Kristdemokraterna står också för en levande stadskärna och tillgänglighet med fokus på äldre, står inte bakom att fortsatt låta stadskärnan och näringslivet ohälsosamt konkurreras ut av handeln i Lillänge.

Sebastian Hedenborg (KD) Andrea Hedenborg (KD) Astrid Tronde (KD)

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan