Annons

Annons

Annons

Östersunds luftkvalitet

Debatt
SD: Behåll parkeringsplatserna

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

De styrande partierna i Östersund går emot folkviljan med förslaget om att ta bort närmare 400 parkeringar i Östersunds centrum. Dock är det inte biltrafiken som är den stora boven i dramat.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

År 2010 infördes de två första dubbdäcksförbuden i Sverige på Hornsgatan i Stockholm och Kungsgatan i Uppsala. Det var för att minska biltrafikens utsläpp av partiklar. Resultatet blev att asfalten inte ruggades upp på samma sätt som tidigare, vilket skapade en hal körbana under vinterhalvåret. Därför har dessa sträckor saltats sedan dess.

Annons

Partikelvärdena har inte minskat i den utsträckning som man trodde och saltningen av dessa gator skapar nya problem som påverkar miljön negativt. Saltet gör att fordon rostar snabbt och det ökar behovet av kemikalier som kallavfettning och flygrostborttagare.

Annons

Dock var inte biltrafiken boven i dramat på Hornsgatan, som ligger vid Söder Mälarstrand med sina stora rederier. I Uppsala står mätstationen granne med Uppsala Centralstation.

Att införa ett dubbdäcksförbud skulle inte vara rimligt i Östersund eftersom det är Norrlands inlands största stad. Den stora majoriteten av bilkörande norrlänningar åker med dubbdäck och kommer göra så under lång tid framöver.

Den som vistats i Östersund en torr vårvinterdag då det blåser hårt, har säkert knipit ihop ögonen och fått dra halsduken över munnen för att värja sig mot dammet som yr omkring. Det beror på att sanden från vintern ligger kvar och mals ner under fordonens hjul till allt finare damm.

När det blåser från vissa vindriktningar uppstår virvelvindar, fulla av partiklar mellan husen i centrum. För att minska detta bör man välja grus av hårdare kvalitet som inte blir till damm och vara tidigare ute med att sopa gatorna rena. Med rena gator i stan slipper vi uppleva sandstormar och får mindre partiklar i luften.

Vi uppmanar alla invånare att själva notera hur mycket sand det ligger på gator, torg och parkeringsplatser. På vilket sätt skulle borttagna parkeringsplatser minska problemet med kringblåsande damm?

Själva orsaken till förslag om luftförbättrande åtgärder kommer från att man under mätåren kunnat utläsa förhöjda partikelvärden under för många tillfällen under ett år. För att hitta orsaken till de till de stundtals höga mätvärdena av partiklar, måste man se bortom biltrafiken. Vi har även tågtrafik i närheten av mätstationen och när det blåser pålandsvind från Storsjön förs partiklar upp längs gatorna och blandas med det damm som redan finns där.

Annons

Annons

Att flytta mätstationen till Färjemansgatan skulle ge en tydligare och mer rättvis bild över partikelvärdena i Östersund. Höga mätvärden av partiklar kopplade till tågtrafik skulle inte vara unikt för Östersund som stad. Man kan även se det i städer som Uppsala, Jönköping, Borlänge och Falun.

Den som ser mätvärdena för dagarna runt Springmeet 2022 ser att kvällen före cruisingen är lite lägre än normalt. Detta är under den kvällen på året som flest V8:or, katalysatorfria bilar och andra miljöfarliga fordon åker förbi mätstationen på Rådhusgatan.

Låt Östersund behålla alla parkeringsplatser som finns i nuläget. Vi vill ha en stad som är välkomnande för alla resenärer och att invånare såväl som turister enkelt ska kunna finna en parkeringsplats. Vi vill ha en levande centrumhandel med stort utbud och goda förutsättningar för företagarna.

Marcus Danielsson (SD)

Rasmus Brixemarker (SD)

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan