Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Nu kan skogssektorn i Jämtland bli mer jämställd

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I dag 8 mars, på Internationella kvinnodagen, har vi i en rapport redovisat för regeringen hur jämställdhetsarbetet inom skogssektorn tagit steg framåt. För vi behöver komma framåt.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

En rapport från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, visar bland annat att två av fem kvinnor upplever utsatthet i någon omfattning och det ökar. Skogsstyrelsens senaste ägarstatistik visar att andelen skogsmark hos enskilda skogsägare som är män ökar, mellan åren 1999 och 2021. 15 procent av den produktiva skogsarealen i Jämtland ägs av kvinnor, resten är samägt eller ägs av män.

Annons

Jo, det har gjorts mycket som är bra, men så här långt har vi generellt sett misslyckats med att skapa en tydlig förflyttning och effekter. Men nu är något mycket viktigt i rörelse.

Annons

Skogsstyrelsen lade 2019 i en rapport till regeringen fram förslag på 17 viktiga åtgärder som vi sedan fick uppdrag att genomföra. Som en direkt följd har Skogsstyrelsen för första gången tillsammans med sektorn bildat ett jämställdhetsråd, unikt i sitt slag, där tanken är att få till förändring. På riktigt.

Därmed finns nu ett helt nytt nationellt forum för dialog och samverkan i syfte att nå jämställdhet. Ledamöterna i jämställdhetsrådet utgörs av högsta ledningen och sakkunnig från 35 aktörer och organisationer, bland annat åtta stora bolag, de tre stora skogsägarföreningarna, lärosäten, arbetsgivarorganisationer och ideella organisationer.

Ledamöterna har fått uppdraget att ta fram mätbara mål för utbildning, arbetsliv och enskilt ägande. Därmed finns nu en stark struktur för att driva frågorna framåt.

Men det är mer på gång i sektorn som vi redovisat rapporten till regeringen. Universiteten har tagit fram avsiktsförklaringar och handlingsplaner kring jämställdhet. Arbetet med jämställdhet drivs oftast av företagens ledningar och blir alltmer integrerat i det löpande arbetet. Det finns strategier för genusmedveten rekrytering.

Samtidigt är aktiviteten stor inom skogliga nätverk för kvinnor, det sker utbildningsinsatser med nytt framtaget material. Fyra års arbete med jämställdhet i Västernorrland summeras i slutkonferensen Jämställdhet i skogsbranschen den 22 mars i Sundsvall som vänder sig till alla fyra norrlandslän.

Annons

Annons

Visst handlar detta om en närings möjlighet att rekrytera och framtida överlevnad. Men i ett vidare och ännu viktigare perspektiv så handlar det om rättvisa. Kvinnor och män ska ha lika förutsättningar, rättigheter och möjligheter att arbeta inom skogsbrukssektorn samt vara aktiva skogsägare.

Sammantaget med Jämställdhetsrådet har vi nu chansen att verkligen göra skillnad. Alla aktörer i Jämtland behöver ta den chansen.

Helena Eriksson, distriktschef Norra Jämtlands distrikt

Stina Moberg, distriktschef Södra Jämtlands distrikt

Karin Bengtsson, jämställdhetsstrateg Skogsstyrelsen

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan