Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Zonta: Flickors rättigheter måste skyddas

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Inför Internationella Kvinnodagen 8 mars vill Östersunds Zontaklubb uppmärksamma att:

Jämställdhet mellan män och kvinnor är en grundläggande mänsklig rättighet som slogs fast i FN-stadgan 1945. Skolans läroplaner tar numera upp hur pornografi påverkar våra barn. Nu måste vi arbeta praktiskt så att flickors rättigheter skyddas.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Att skydda kvinnors rättigheter har ett brett stöd över hela världen. I Sveriges nationella strategi över hur mäns våld mot kvinnor ska upphöra, framgår att porrens beskrivning av kvinnor ska motverkas. Den 1 juli 2022 ändrades läroplanerna så att skolans undervisning ska vara kritisk till porrens våldsinslag, förnedringen av kvinnor och bristen på samtycke.

Annons

Annons

Detta arbete är mycket viktigt. Våra unga påverkas negativt till exempel av miljontals porrfilmer på internet. I filmerna är våld mer regel än undantag. Kvinnorna förnedras och framställs som objekt som bara är till för mannen.

Barnombudsmannens kartläggning (2020–2021) av porrens inverkan på barn och unga visar att en majoritet av unga 13–16 år inte har konsumerat porr under det senaste året. Men en del gör det och vissa konsumerar mycket.

Pojkars och flickors konsumtion skiljer sig åt: pojkar söker tidigare upp porr på internet och ser på porr i mycket högre grad än flickor. Pojkars inställning är mer positiv än flickors och det finns ett samband mellan porrkonsumtion och olika problembeteenden som sexuellt våld bland pojkar och utsatthet för sexuellt våld bland flickor.

Porr kan påverka både sexuella fantasier och beteenden. Porren kan flytta gränser så att vi tror att sex ska vara som i filmerna, det vill säga att unga kvinnor gillar det som de utsätts för i filmerna. Mannen ska vara dominant och kvinnan ska ställa upp på allt som visas.

Av kartläggningen framgår att barn och unga anser att utbildning om porr, samtycke, sex och våld i nära relationer är viktigt för att motverka porrens negativa effekter. Vi zontor uppmanar därför ansvariga inom skolorna att möta våra barn och ungdomars behov av en bra sex- och samlevnadsundervisning.

Annons

Alla föräldrar bör prata med sina ungdomar om hur en bra relation ska vara, om samtycke, sex och om porr. Tillsammans måste vi motverka porrens skadliga påverkan och skydda och stärka våra barn och unga.

Anna von Sydow, president i Östersunds Zontaklubb

Zonta International är en partipolitiskt och religiöst obunden global organisation som arbetar för att främja kvinnors rättigheter. zonta.sezonta.org

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan