Annons

Annons

Annons

Östersund

Debatt
Torråsen är den plats som bäst fyller Försvarsmaktens behov

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Östersund och den här delen av landet är ett viktigt område. För nedre Norrland är staden en viktig centralort och Östersund är dessutom en tillväxtort inom många områden. Flera företag har de senaste åren etablerat sig i regionen.

Varför? Det geografiska läget är säkert en förklaring. Här finns en välutvecklad infrastruktur där vägnät, flygförbindelser och järnvägen möts i såväl öst-västlig som nord-sydlig riktning.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Ovanstående gör att Östersundsregionen också är ett viktigt område ur ett militärstrategiskt perspektiv. Det uttryckte riksdagen i den försvarsproposition där beslutet togs om att återupprätta Västernorrlands regemente med Jämtland fältjägarkår hösten 2020.

Annons

Annons

Regementet skulle byggas upp på två orter, Sollefteå och Östersund, och där uppgifterna för krigsförbanden skulle vara att skydda förbindelserna samt strategiskt viktiga objekt för totalförsvaret i Nedre Norrland.

När Försvarsmakten (FM) inledde analysen av möjliga platser var ett utgångsvärde att vi inte skulle bygga nya regementsområden på befintliga övnings- och skjutfält. FM har i den här frågan en långsiktig plan med koppling till den tillväxt FM står inför. Vi bygger för att på sikt kunna utbilda cirka 800 värnpliktiga på alla de orter där FM nu bygger upp nya regementsområden.

För att ytterligare motivera ovanstående måste man förstå att Försvarsmaktens område kring Dagsådalen är uppdelat i två områden; ett skjutfält där vi bedriver övning med skarp ammunition och ett övningsfält som används för övningar som inte kräver skarp ammunition.

Det innebär att om ett kompani med 150 värnpliktiga övar med skarp ammunition så ligger i stort sett hela skjutfältet inom det som kallas för riskområde och där kan således inga andra enheter öva och träna samtidigt. Då återstår endast en mindre del, övningsfältet, där övriga 600 värnpliktiga kan öva. Att då i det här skedet bygga regementsområdet på övningsfältet kommer klart begränsa regementets möjligheter att på ett adekvat sätt utbilda förbanden mot sina krigsuppgift – att försvara Sverige vid ett väpnat angrepp.

Även Grytan analyserades för en möjlig plats till ett nytt regementsområde. För närvarande finns inte något miljötillstånd för att kunna öva med skarp ammunition på Grytans skjutfält.

Annons

Processen för att få miljötillstånd pågår men i dagsläget vet vi inte om, eller när, ett sådant åter kan vara aktivt. För FM är det av stor vikt att Grytans skjutfält finns tillgängligt för övningar med hemvärns- och större förband samt som ett möjligt grupperingsområde inom ramen för värdlandsstöd till internationella enheter. Därför ser FM inte att Grytan är en lämplig plats för ett nytt regementsområde.

Annons

Ett viktigt moment för regementets anställda, och i utbildningen av värnpliktiga, är fysisk träning, det är en del av vardagen. Vintertid är längdskidåkning en av de viktigaste träningsformerna och därför ser FM att skidspår även fortsättningsvis kommer finnas på Torråsenområdet och vara tillgängliga för allmänheten.

Området inom blå markering är Övningsområdet. Inom det röda området finns Skjutfältet som inte får beträdas vid skjutning med skarp ammunition.

Efter grundlig analys är området runt Torråsen den plats som bäst fyller FM behov på såväl kort som lång sikt. Fortifikationsverket har lämnat in en planansökan för Torråsenområdet där kommunens lagreglerade planprocess pågår med syfte att säkra insyn för berörda samt att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att förankra förslaget.

Jonas Karlsson, chef Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan