Annons

Annons

Annons

Strömsund

Debatt
V: Personalen i Strömsunds äldreomsorg måste få bättre villkor

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Under kommunfullmäktige i Strömsund 22 februari behandlades ett medborgarförslag som en undersköterska i äldreomsorgen skrivit.

Hon beskriver en verklighet där personalresurserna ständigt är för små, med samvetsstress över att inte hinna med en god omsorg om de äldre och arbetsvillkor som gör att tillräcklig vila och återhämtning inte ges.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Äldreomsorgen i Strömsunds kommun är ett sjunkande skepp skriver hon: ”Vi personal vill känna glädje och ork när vi går till arbetet, inte trötthet, missmod och den ständiga undran om hur många vi går kort idag?”

Annons

Hennes förslag är att stoppa delade turer, införa två semesterperioder istället för tre och att ta bort tjänstgöring varannan helg. Självklart har hon rätt att kräva detta av Strömsunds kommun som arbetsgivare och självklart ska politikerna ta på sig det fulla ansvaret för att ordna detta! Allt annat är orimligt.

Annons

Under valrörelsen gick alla partier i Strömsund förutom Moderaterna ut och lovade att de skulle arbeta för ett stopp på delade turer. Men under kommunfullmäktige var intresset för att hitta lösningar och debattera detta mycket svalt. Vänsterpartiet var ensamma om att gå upp i talarstolen och yrka bifall till undersköterskans medborgarförslag, ett yrkande som tyvärr inte vann gehör i församlingen. Varför?

Självklart är Vänsterpartiet medvetna om att det finns en ekonomi och en budget att förhålla sig till. Men vi vill att man betänker dagens situationen ur ett långsiktigt perspektiv.

Förslagsställaren beskriver äldreomsorgen i Strömsunds kommun som ett sjunkande skepp. Vi ser allvarligt på detta, för vad händer när personalen lämnar skutan? Jo, då knackar bemanningsföretagen på dörren och ett tu tre så måste kommunen betala åtminstone dubbelt så mycket för att hyra in personal!

Detta är naturligtvis ingen situation vi vill försätta vår kommun i och det är inte heller är detta förenligt med god ekonomisk hushållning i ett längre perspektiv. Tyvärr ser vi att detta händer på många håll i landet idag såväl i kommuner som i regioner. Har man väl tappat förtroende som arbetsgivare leder detta till ökade kostnader när man måste ta in hyrpersonal vilket i sig leder till att det blir ytterligare mindre pengar att lägga på personalen inom den kommunala verksamheten.

Annons

Ska vi lyckas med att behålla personal samtidigt som vi lyckas rekrytera ny personal till äldreomsorgen i Strömsunds kommun måste vi som arbetsgivare ställa upp med bra villkor, ja kanske till och med lite bättre villkor än de flesta kommuner eftersom vi har väldigt låg arbetslöshet! Jämtland och Västerbotten toppar faktiskt listan över länen med lägst arbetslöshet i hela Sverige.

Annons

Vänsterpartiet har nu lämnat in en motion om sex timmars arbetsdag med bibehållen lön inom äldreomsorgen. Med arbetstidsförkortning ser vi stor potential för bättre återhämtning för personalen. Kortare arbetstid är också något som vi tror kommer att öka attraktiviteten och få fler att söka sig till äldreomsorgen vilket i sin tur skulle leda till ett gynnsammare läge när helger och semesterperioder ska planeras.

Vi ser också att många av de delade turerna uppstår ur att man behöver lägga in 40 timmar per vecka och personal, ett problem som skulle minska med 30-timmars vecka. De kommande åren kommer antalet äldre i kommunen att öka stort samtidigt som antalet som är i arbetsför ålder spås minska. Det är en ekvation som inte går ihop och därför vill vi se en politik som är i takt med tiden, där nya grepp tas för att vända skutan rätt igen.

Kristina Ström (V) ledamot i kommunfullmäktige, Strömsund

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan