Annons

Annons

Annons

Krokom

Debatt
C: Så vill vi förbättra för Krokoms föreningar

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Krokoms kommun har gjort ett gediget varumärkesarbete för att fånga bygdens själ och hemsidan hälsar välkommen till 193 byar där livet växer. Text och bilder lockar med storslagen natur, levande människor och allsköns aktiviteter inom både idrott och kultur.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Annons

Annons

Det många kanske inte tänker på är att bakom de allra flesta aktiviteter som erbjuds i kommunen står någon eller några föreningar och mängder av ideellt arbetande människor, som väljer att lägga sin fritid på att skapa ett aktivt liv och en social samvaro för bygdens barn, unga och vuxna.

Föreningarna är navet i många av våra bygder men för att de ska kunna leva krävs, förutom engagemang, också stöd i form av kunskap, inspiration och pengar. Ett välfungerande samarbete mellan kommunen och föreningarna är viktigt.

Nu behöver ett rejält tag tas. Krokoms kommuns idrottspolitiska handlingsprogram och bidragsnormerna har inte uppdaterats på många år och för kulturen saknas ett handlingsprogram.

Den senaste tidens höga prisökningar på bland annat el och bränsle har varit tuff för många föreningar och vi får nu signaler om att de får allt svårare att genomföra aktiviteter. Risk finns att många av kommunens föreningar inte längre klarar av att bedriva sin verksamhet om inte det kommunala stödet ökar.

Krafttag behövs och därför vill vi i Centerpartiet i Krokoms kommun;

Öka bidragsnivåerna för kommunens föreningar.

Utreda möjligheten till att skapa ett föreningspolitiskt handlingsprogram där både kultur och idrott ingår.

Inrätta en fond ur vilken föreningar kan låna medfinansieringsmedel när de ska söka pengar från exempelvis Leader eller Boverket. Pengarna ska återbetalas till fonden när projektmedlen kommit från bidragsgivaren.

Annons

Annons

Dessa förslag har vi lagt fram till kommunfullmäktige och nu väntar vi på respons och beslut.

Nina Andersson (C) 2:e vice ordförande kommunfullmäktige

Mats Mattiasson (C) ledamot kommunfullmäktige

Maria Lexhagen (C) ersättare

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan