Annons

Annons

Annons

Östersund

Insändare
Blomstergården ännu en spik i kistan

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Detaljplanen för eventuella byggandet av den nya stadsdelen Blomstergården i Östersund finns tillgänglig för granskning från 6 mars. Stadens medborgare har då möjlighet att yttra sig över detaljplanen fram till och med 7 april.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Annons

Annons

Niklas Daoson (S) vill att det byggs så många bostäder som möjligt i området enligt en artikel i ÖP.

Kommunens krav på Blomstergården – bygg så många bostäder som möjligt (24 februari)

De flesta husen ska vara minst 5 våningar höga, minst 2000 personer ska kunna bosätta sig på planområdets 7,6 hektar. Jämför att tätorten Lit har cirka 1 100 innevånare på en yta av 125 hektar. Blomstergården har en enormt hög exploateringsgrad för att vara ett så litet markområde.

I detaljplanen tas ingen hänsyn till miljö, djurliv, växtlighet, de mycket höga bullernivåerna från genomfartsleden, och den kraftigt ökade trafikmängden, nästan 10 000 fordon per dygn inklusive mycket tung trafik. Ingen hänsyn tas heller till de befintliga bostäderna i området och dess närmiljö.

Genomfartsleden i det angränsande bostadsområdet har numera karaktären av landsväg, där hastigheterna är betydligt högre än tillåten. Luftkvalitén på genomfartsleden har aldrig blivit uppmätt, men ligger troligen inte långt efter Rådhusgatans höga värden.

Annons

Byggs Blomstergården enligt plan är det spiken i kistan för Östersund som en idyllisk, levande småstad. Ytterligare en spik i kistan för vår fina, lilla stad är den planerade minskningen med 300 p-platser i centrum vilket kommer innebära en död stadskärna.

Blomstergården blir den kommande kyrkogården för de närboende och djur- och naturvärden, om detaljplanen genomförs till fullo. Detta gäller även stadens centrum om p-platserna tas bort.

Babsan

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan