Annons

Annons

Annons

Bräcke

Insändare
Nej till höjda arvoden för politiker i Bräcke kommun

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bräcke kommun är den kommun som går sämst ekonomiskt i Jämtlands län. Det är väl känt att kommunen har ett stort ekonomiskt underskott och måste se över kostnaderna inom alla verksamheter. Här vill Centerpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet höja arvodena rejält för den politiska ledningen.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Annons

Annons

Förslaget som nu ligger på bordet innebär bland annat att arvodet för kommunstyrelsens ordförande (KSO) ska höjas med över 8000 kronor i månaden till 62 000 kronor. Totalt beräknas de höjda arvodena kosta skattebetalarna cirka 350 000 kronor per år.

Det är ett ansvarsfullt uppdrag att vara politiker och man ska ha en skälig ersättning. Att höja arvodena för politikerna nu motiveras av att vi i Bräcke länge avstått från höjningar och att den nya nivån ligger mer i nivå med andra kommuners politiska arvoden.

Det må vara så, men Bräckes ekonomi är en av de sämsta i Sverige. En oproportionerligt stor höjning är därför orimlig. Om man jämför KSO:s löneförhöjning med en undersköterskas (2022 års siffror), så är skillnaden runt 9 procent. Vi förstår att det sticker i ögonen på många.

Alla hörde vi tidigare om Norrtälje kommun, där hela Sverige upprördes av en stor höjning av politikerarvoden. Norrtälje är en kommun med ökad befolkning som går med vinst, där politiken kostar invånarna 823 kronor per person och år. I Bräcke, som har ett minskande befolkningsunderlag och ett budgeterat minusresultat, är kostnaden för politiken 1144 kronor per invånare.

Vi förväntar oss att kommunens verksamheter ska vända på varje krona och att medborgarna ska acceptera en försämrad service. Det är både oansvarigt och tondövt att i det läget ge politikerna en ordentlig löneförhöjning. Vi kommer därför att rösta nej till förslaget.

Ewa-Lena Sundström (SD) ledamot kommunfullmäktige

Johan Loock (M) gruppledare

Christer Olsson, gruppledare Jämtlands Väl Bräcke

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan