Annons

Annons

Annons

Östersund

Debatt
S: Så vill vi säkerställa en jämställd skola

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Flickor och pojkar har olika förutsättningar och villkor när det kommer till utbildning, precis som i samhället i stort. Sverige är inte jämställt.

I Östersunds kommun är flickors och pojkars kunskapsnivåer rätt lika i grundskolan, flickor har högre meritvärden och pojkar hade något högre behörigheter under 2022. Enskilda årskullar och klasser bryter mot detta, men sett över tid så är skillnaden mellan skolor större än mellan könstillhörighet.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

En större skillnad mellan flickor och pojkar är däremot den uppleva studieron. Det handlar om förmågan att koncentrera sig på lektionen. Från mellanstadiet och sedan vidare upp i högstadiet går det i statistiken se hur flickor upplever sig ha lägre och lägre studiero.

Annons

Annons

Den psykiska ohälsan hos flickor tenderar att följa samma kurva. Detta är något som behöver analyseras ordentligt framöver. Orsaker till psykisk ohälsa kan givetvis vara många, men om flickor upplever att det är svårt att tillgodogöra sig undervisningen i klassrummet samtidigt som de mår allt sämre, krävs krafttag för att bryta trenden.

Utmaningarna ställer dels höga krav på lärarens ledarskap i klassrummet samtidigt som det behövs förebyggande åtgärder och stöd från bland annat kuratorer. Både brist på studiero och en ökande psykisk ohälsa är högt prioriterade frågor för mig att följa men också att hitta rätt insatser för att motverka.

En annan alarmerande utmaning är att unga riskerar att utsättas för sexuella trakasserier i skolan och på sociala medier. Här har skolan ett stort ansvar i att kunna bemöta flickor och pojkar på rätt sätt, förebygga och bekämpa utsatthet och tidigt arbeta för jämställd studiemiljö och arbetsmiljö i skolan.

Könsstereotypa studieval till gymnasiet påverkar vidare både flickors och pojkars liv och behöver följas ytterligare. Särskilt till yrkesprogrammen går det att se en ojämn könsfördelning. Flickor söker sig i högre grad till områden som vård och omsorg medan pojkar väljer program med teknisk eller fordonsinriktning. Denna uppdelning följer sedan med i hela yrkeslivet och formar löneutveckling, arbetsmiljö och karriärmöjligheter på ett ojämställt sätt.

Annons

En viktig nyhet som kommer att påverka vårdnadshavare i en jämställd riktning är att avgiften för barnomsorg kommer att delas mellan de som har vårdnaden om barnet och inte endast skickas ut till den förälder där barnet bor. Detta är en viktig åtgärd som bidrar till att vårdnadshavare måste dela på det ekonomiska ansvaret för sitt barn.

Att säkerställa en jämställd skola är ett arbete som kräver både kunskap, resurser och ett stort engagemang över tid. Med målet att Östersunds kommun ska bli en av landets bästa skolkommuner, kommer ambitionsnivån att höjas – allt för att skapa likvärdighet och jämställda förutsättningar för unga.

Rosi Hoffer (S) ordförande barn- och utbildningsnämnden

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan