Annons

Annons

Annons

Marcus Åsling

ledare centerpartistiskÖstersund

Marcus Åsling
Vem betalar för Björkebaums torg?

Trevliga förslag om busstorget men Östersunds kommun har inte råd att förverkliga dem.

Text

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är centerpartistisk.

Bild: Denny Calvo, Johan Axelsson

Annons

Vad tillför en ny park vid Gustav III:s torg? Frågan måste ställas med tanke på att centrala Östersund har hela fyra större grönytor med ett avstånd om 200-800 meter från Gustav III:s torg. I folkmun kallad busstorget. Parken vid Gustav III:s torg skulle dessutom vara försvinnande liten, som ett grönt litet kommatecken.

Arkitekstudenten Olle Björkebaum fortsätter sitt korståg mot Östersunds kommuns (tidigare?) planer för Gustav III:s torg. Senast under ett öppet möte på stadsbiblioteket där föreningen Busstorgets vänner och en egen torgskiss presenterades.

– Höj ambitionsnivån och låt busstorget bli världens bästa plats, utbrast arkitektstudenten Olle Björkebaum under mötet. Det finns väldigt mycket som är trevligt i Björkebaums torg. Men torgvisionen är helt okommersiell.

Annons

Annons

Olle Björkebaum och Frida Körberg Turhagen har bildat föreningen ”Busstorgets vänner”.

Bild: Denny Calvo

Det man kan ta fasta på är att förslagen är en trevlig önskelista. På idéstadiet är det såklart roligare med en park än en fastighet för hotell, kontor eller lägenheter. Oavsett om man är fattig eller rik kan man besöka en park eller ett resecentrum som erbjuder "upplevelser". Men det lämnas också till skattebetalarna att finansiera upplägget.

Det är också enklare att föreställa sig en vision där ett resecentrum finns kvar vid Gustav III:s torg. Att busstorget fortsätter vara busstorget så att säga. Det är enklare än att föreställa sig en annan trafiklösning för bussarna som utgår från att betraktaren behöver se den stad som står runt hörnet. En lösning som ännu inte finns på plats.

Hela visionen bygger på att Östersunds kommun betalar för Björkebaums önsketorg och lämnar notan till skattebetalarna.

Det Björkebaum med flera saknar i debatten om Gustav III:torg är en tydlig idé om hur man ska finansiera Björkebaums torg. Samt vad Östersunds kommun måste välja bort för att kunna finansiera förslaget.

Samtidigt: Man kan inte begära att eldsjälar vid sidlinjen ska presentera en finansierad helhetslösning. Det är politikernas uppgift.

Annons

Därför är det inte särskilt förvånande att politiker som Anton Waara (S) och Magnus Andersson (C) aktar sig inför att hoppa på väckelserörelsen på stadsbiblioteket.

Annons

Det finns ingen Odén, eller Diös, eller annan privat fastighetsägare som kommer vilja anlägga en park på området om man inte också kan hämta igen affären med en kommersiell fastighet. Det finns sannolikt inte heller någon privat fastighetsägare som är intresserad av att driva ett resecentrum och bussparkering. Alternativt blir det mycket kostsamt för länstrafiken och stadsbussarna att betala den hyra som en exploatering skulle kräva.

Hela visionen bygger på att Östersunds kommun betalar för Björkebaums önsketorg och lämnar notan till skattebetalarna.

Det är inte lösningen som lockar fler östersundare till stadskärnans restauranger och butiker

Ett Östersunds kommun som behöver ett nytt kommunhus, ett nytt badhus och kanske till och med ett litet kulturhus? Östersunds kommun behöver fortsätta upprustningen av skolor i kommunen, i vissa fall bygga helt nya. Östersunds kommun behöver också ta fram nya bostäder och fylla innerstaden med mer liv och rörelse. För vi vill ju ha en levande stadskärna.

Ett Björkebaums torg tillför många mervärden – såklart. Men det är inte lösningen som lockar fler östersundare till stadskärnans restauranger och butiker.

För att kunna utveckla Östersunds stadskärna så måste kommunen ingå ett partnerskap med privata aktörer. Det kräver breda politiska uppgörelser som står sig över tid men också en grund för kommersiella möjligheter. Det finns ingen bolagsstämma som godkänner den välgörenhet ett privat finansierat Björkebaums torg innebär.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan