Annons

Annons

Annons

Torvalla

Debatt
Ottfjällets förskola en viktig investering för hela Torvalla

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Ottfjällets förskola är en viktig investering. Inom ramen för den skolstrukturberedning som alla partier gemensamt arbetat med, är det bestämt att Torvalla är ett högt prioriterat område. Det har lagts ner förskolor i området i väntan på nya Ottfjället som ska rymma tre olika förskolor i en. Barnen väntar nu på sina nya lokaler. Vi inom Mittstyret välkomnar att bygget sätter igång.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Att erbjuda en likvärdig välfärd, nära vård och skola, är mycket viktigt för utvecklingen av hela Östersund och för tryggheten i våra bostadsområden. Genom en bra barnomsorg och att satsa i Torvalla förebygger vi utsatthet och ohälsa vilket ger bättre möjligheter för både barn och familjer att leva goda liv.

Annons

Annons

Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet börjar i omsorgen för de små barnen. Det behöver skapas förutsättningar för aktiva föräldrar som kan stärka och stödja barnen i skolan och livet i stort. I ”Utvecklingsplan Torvalla” investerar kommunen bland annat i utformandet av en ny skolgård för högstadiet.

Det är finns också ett akut behov av lokaler för LSS- och SOL-boenden i kommunen. De förskolor som nu lämnas kommer att ge möjligheter för nya boenden. Så skolstrukturen är som ett pärlband, det är många som är beroende av de planerade förändringarna.

Knutet till byggandet av förskolan Ottfjället finns projektet utsläppsfri arbetsplats. Projektet innebär att alla maskiner ska drivas på el vilket leder till mindre avgaser, buller och klimatavtryck i området. Kostnaderna för att ha en utsläppsfri arbetsplats kommer inte att belasta investeringen Ottfjällets förskola.

Ottfjällets förskola är en viktig men också kostsam investering vilket har uppmärksammats. Kommunikationen kring indexuppräkningar, anpassningar och markförhållanden skulle ha varit bättre under den inledande projekteringstiden, och det har vi tydligt påtalat i barn- och utbildningsnämnden.

Klartecken till penningslukande förskola (21 mars)

Annons

Detta är inget som är unikt för just förskolan Ottfjället, utan investeringar har dragit över kostnadsmässigt sedan 2019. En ordentlig översyn ska genomföras kopplat till alla investeringar för stabilare kalkyler. Mittstyret vill även se fler små entreprenörer som utför uppdrag inom kommunens olika investeringar. Vi kommer att driva på en utveckling av detta där bedömningar av vald upphandlingsmodell görs från fall till fall.

Ottfjällets förskola är en viktig investering för en hållbar och ändamålsenlig skolstruktur, en investering för hela området Torvallas utveckling men främst en satsning för barnen. Mittstyret väljer därför att se till helheten och sätter barnen först.

Rosi Hoffer (S), ordförande barn- och utbildningsnämnden

Pelle Simonsson (C), barn- och utbildningsnämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan