Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Insändare
De som störs inomhus av vindkraft måste kompenseras

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Utredningen ”Stärkta incitament för utbyggd vindkraft” ska lämna förslag som stärker kommunernas incitament att medverka till utbyggnad av vindkraft i syfte att klara klimatomställningen och den ökade elektrifieringen av samhället.

Den ska bland annat lämna förslag till system för kompensation till dem vars omgivning påtagligt påverkas av vindkraftsutbyggnad.

Annons

Då är det viktigt att vindkraften även tvingas åtgärda de störningar kan upplevas inomhus. Jämför med Trafikverket som kan kosta på treglasfönster för dem som bor nära starkt trafikerade vägar.

Annons

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Staten borde ansvara för att långtidsmätningar av nattliga störningar genomförs hos berörda fastighetsägare. Om så inte sker blir den enskilda människan helt utlämnad till myndigheternas och vindkraftsbolagens godtycke.

I dag är det endast Naturvårdsverkets normer för tillåten störning utomhus som gäller för vindkraften; störning under vissa specificerade vind- och väderleksförhållanden. Naturliga variationer i väder och vind följer inte Naturvårdsverkets normer. Många boende blir nattetid störda med sömnsvårigheter som följd.

För inomhus störning gäller Folkhälsomyndighetens bestämmelser, med betydligt lägre tillåten nivå. Myndigheten tillåter inte störd sömn klockan 22–06. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet i detta fall.

Kontrollmätning dygnet runt under en längre tid krävs för att kartlägga denna typ av spontant, beroende på väder och vind, uppträdande inomhus störning. Man kan ju inte begära att länsstyrelsens personal ska åka ut nattetid för en kontrollmätning.

I januari stördes exempelvis en fastighetsägare i Fullsjön nattetid flera dygn. Hela natten lät det som att man hade en torktumlare i sovrummet. Det hjälpte inte att stoppa huvudet under kudden. Störningarna upplevdes lika starka i alla fall.

Störningar beroende på väder och vind fortsätter i Fullsjön och just denna fastighetsägare är inte den mest drabbade.

Björn Wahlberg

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan