Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Vårdköerna ska kortas och regionen bli en mer attraktiv arbetsgivare

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det har nu i påsk passerat 100 dagar sedan den nya politiska majoriteten bestående av Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet övertog styret av Region Jämtland Härjedalen. Vi har ägnat dessa första hundra dagar åt att påbörja det långsiktiga arbete vi har framför oss.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

• Vårdköerna i vår region ska kortas. De senaste åren har köerna inom vården växt på grund av brist på personal och med bakgrund av covid 19-pandemin. Vi arbetar nu med att korta vårdköer enligt en treårsplan. Fler vårdplatser har öppnats på Östersunds sjukhus och vi har förlängt avtalet om vård i Norge för främst patienter i västra Härjedalen. Utvecklingen vänder sakta åt rätt håll. Såväl läkarbesök som sjukvårdande behandlingar ökar igen och det är oerhört viktigt för att korta köerna.

Annons

Annons

• Regionen ska bli en mer attraktiv arbetsgivare. För att kunna erbjuda god vård även fortsättningsvis är det avgörande att regionen blir en mer attraktiv arbetsgivare. Vi har redan fattat beslut om en särskilt lönesatsningen inom Folktandvården och vi kommer att fortsätta fokusera på personalfrågorna under det kommande året. Bättre förutsättningar för personalen skapar en hållbar grund för god hälso- och sjukvård för länets invånare.

• Ungas psykiska hälsa ska prioriteras. Allt fler barn och unga i vårt län lider av psykiska ohälsa. Behoven av insatser har ökat flera år i rad och brister finns i samverkan mellan olika huvudmän. Tillsammans med kommunerna arbetar vi intensivt för en etablering av Mini Maria och fler ungdomsmottagningar i länet. Det är vår gemensamma plikt att hjälpa alla unga som mår dåligt.

• Befolkningen och arbetstillfällena i vårt län ska öka. För att uppnå utveckling i hela länet är kommunikationerna A och O. Vi har därför lagt stort fokus på att återuppbygga relationerna med våra grannlän för att möjliggöra gemensamma tag för en bättre infrastruktur till och från vårt län. Även relationerna med Tröndelag utvecklas genom nya samarbeten. För att skapa möjlighet för fler att bosätta sig i länet och för företag att etablera undersöker vi också hur vi kan förändra länstrafikens priser och biljetter för att kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv, även för resor med längre avstånd.

Annons

Vi har dessutom fattat fler viktiga beslut – bland annat om avgiftsfria vårdbesök efter sexuella övergrepp. Vi ska gå vidare med återetableringen av Torvalla hälsocentral med bibehållning av den viktiga familjecentralen. Flera projekt har också beviljats med stor potential för att bredda de kulturella näringarna.

Annons

Det ekonomiska läget är utmanande just nu – för våra invånare och för vår region. Inflationen gör både matkassen och vården dyrare. Prognoserna pekar dessutom mot att vi som region måste hantera en betydligt lägre nivå av statsbidrag än tidigare. Vi har därför gett verksamheten i uppdrag att föreslå åtgärder för att komma i ekonomisk balans. Men vi tänker inte – likt tidigare politisk ledning – fatta förhastade, oövertänkta, beslut som raserar fungerande strukturer. Det skulle leda till helt motsatt effekt, nämligen ökade kostnader.

Det är av yttersta vikt att se och förstå verksamheternas utmaningar och behov. Beslut ska så långt som möjligt vara verksamhetsförankrade. Av den anledningen prioriterar vi som politisk ledning att besöka, lyssna på och föra dialog med regionens personal och fackliga företrädare. Det har vi gjort våra första hundra dagar och det tänker vi fortsätta med.

Bengt Bergqvist (S), Lars-Erik Olofsson (KD), Katarina Nyberg Finn (S), Elin Hoffner (V), Jonas Andersson (S), Daniel Wikberg (KD), Jenny Sellsve (S)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan