Annons

Annons

Annons

Rödkulleprojektet

Debatt
MP: Svårt att se hur C tar ansvar i Åre

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Svar på debattartikel C: Vi tar ansvar för Åre kommun, ÖP 20 april.

I C:s debattartikel slår de sig för bröstet och menar att de är det enda parti som tar ansvar. Trots progressiva läsglasögon är det svårt att se hur de tar ansvar genom att skapa ännu mer av det kaos som var så karakteristiskt för förra mandatperiodens samhällsutveckling. För när väljarna vände C ryggen tändes ett hopp om att tjänsteorganisationen skulle få den efterfrågade möjligheten att planera långsiktigt och strategiskt. Hoppet tändes även kring att de rekreationsområden i Duved, Ullådalen och Björnen som C plockat bort från Åredalens fördjupade översiktsplan skulle få vara just rekreationsområden för Årebor och gäster. Hoppet tändes också kring att exploatörer äntligen skulle få rimliga förväntningar på kommunen och inte bli lovade fri tillgång till Åredalens sista rekreationsområden. Men nu verkar det inte som om kommunen får det andrum som så desperat behövs.

Annons

Annons

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

För när Åres ämneskunniga tjänstepersoner förordade att alla påbörjade detaljplaner skulle avslutas var MP det enda parti att rösta för. Istället valde S, V, VV, KD och SD att gå på C:s förslag att pausa dem. Alltså fortsätter Åre även denna mandatperiod att ge exploatörer orimliga förväntningar och skjuter åter de obekväma besluten på framtiden.

För hur länge menar C att planerna ska pausas? Ett nytt reningsverk är enligt tekniska chefen kanske 15 år bort. C menar att ett avslut skulle skrämma bort företag och personer från kommunen. Tvärtemot menar vi i MP att förlusten av rekreationsområden är det som skrämmer bort dem. Att fortsätta vara vetenskapsfientliga och trotsa experternas varningar om förlorade naturvärden, missade klimatmål, påverkan på rennäring, skredrisker och helt blunda för risken för viten och skadestånd är allt annat konstruktivt och ansvarsfullt.

Men bristen på ansvar tar inte slut där. Första beslutspunkten som togs i ärendet den 18 april lyder “Kommunal service och permanentbostäder är den primära inriktningen i samhällsplanering i Åre kommun tills ny kommunal reningsverkskapacitet är säkerställd. Undantag gäller i de delar av kommunen där det finns tillräckligt med avloppskapacitet.”

Annons

Experterna i tjänsteorganisationen gav som förslag att planer med “särskild samhällsnytta” ska prioriteras sekundärt, och samhällsnyttan vägas i förhållande till kvarvarande kapacitet i reningsverken samt värdet på samhällsnyttan. C gav som förslag att stryka “särskild”. Samhällsnytta räcker, tycker C med medhåll från majoriteten. Kommunstyrelsens ordförande Martine Eng (S) menar att “många jobb” kan räknas som samhällsnytta.

Annons

"Tiden är inne för att avsluta den okontrollerade exploaterings-epoken i Åredalen", skriver MP i Åre.

Bild: Greta Thomé

I kommunstyrelsen den 12 juni ska de detaljplaner som ska genomföras röstas fram. Det kommer bli intressant att se om Rödkulleprojektet prioriteras trots planpausen, om det ses som "samhällsnytta". Ett nej till projekt som det i Rödkullen är självklart olyckligt för exploatören, men vi kan inte offra de sista rekreationsområdena för att det är för obekvämt att för en gångs skull ta ansvar och låta experternas utlåtande styra. Låt den VA-kapaciteten gå till permanentbostäder och kommunal service istället!

Nu ligger hoppet på den nya majoriteten; ska de fortsätta skjuta obekväma beslut på framtiden eller ska de dra av plåstret? Åreborna och turismen behöver sina rekreationsområden och tjänsteorganisationen behöver tid för långsiktig planering. Tiden är inne för att avsluta den okontrollerade exploaterings-epoken i Åredalen.

Miljöpartiet de gröna i Åre

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan