Annons

Annons

Annons

Duved

Insändare
Omfattande kritik mot Duved Framtid

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Boverket har i december publicerat en omfattande utvärdering av Duved Framtid. Den har utarbetats av tjänstemän vid myndigheten med hjälp av externa experter.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Annons

I rapporten som återfinns i sin helhet på boverket.se får Duvedmodellen en omfattande kritik. I utvärderingen har man haft tillgång till befintlig dokumentation samt utfört en egen intervjuundersökning med intressenter, till exempel bybor, aktörer i projektet, kommunens tjänstemän.

Annons

Boverkets slutsatser är bland annat följande:

Duvedmodellen ger en illusion av medborgerlig medverkan som inte motsvaras av verkligheten. Flera intervjuade och även konsultfirman Tyréns, menar att medborgarnas medinflytande som vilar tungt på byföreningen i Duved inte kan ses som en fullödig representant för byns medborgare.

Eftersom projektet inte utgår från befintliga ramar, processer och arbeten har det lett till brister vad gäller kunskap om och analyser om Duved.

Många av intervjupersonerna i Boverkets utvärdering har haft tveksamhet vad gäller projektledningens kompetens och förmåga att leda projektet till resultat. Syftet med projektet har inte framgått tydligt och inte särskilt mycket konkret har hänt. Plankontoret i Åre kommun, som inledningsvis var en viktig aktör, valde efter en kort tid att minska sitt deltagande, då man ansåg att arbetet inte ledde någon vart.

Utvärderingen konstaterar vidare att man i projektet Duved Framtid inte haft en gemensam målbild, utan att man dragit åt olika håll. Detta har försvårat samarbetet och genomförandet.

Flera av intervjupersonerna har påtalat att syftet och upplägget med projektet varit otydligt. Det finns lika många tolkningar som deltagare om vad arbetet med modellen egentligen innebär och ska mynna ut i.

Annons

Boverkets utvärdering av projektet Duved Framtid väcker många frågeställningar som Åre kommun borde studera för att vidtaga lämpliga åtgärder utifrån ett kommunaldemokratiskt perspektiv.

Sven-Runo Bergqvist

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan