Annons

Annons

Annons

Planerna för nya Busstorget skrotas

Insändare
Kyrkgatans björkallé fortfarande hotad

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Östersunds kommun fortsätter sin planering för att ta ner delar av den både kulturhistoriskt och miljömässigt värdefulla björkallén längs Kyrkgatan söder om GIII torg. Planen är att flytta det nuvarande busshållplatsläget på Kyrkgatan vid busstorget ett kvarter söderut till kvarteret utanför Hotell Östersund.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Annons

Annons

Kommunen har begärt dispens från det generella biotopskyddet för alléer för att kunna flytta hållplatserna. Länsstyrelsen har begärt kompletteringar där kommunen bland annat ska redovisa alternativa lösningar för placering av hållplatserna.

Svaret är anmärkningsvärt. Kommunen för ett långt resonemang om behovet av förbättring av främst landsbygds- och regiontrafiken i den så kallade Östersundslänken. Det anmärkningsvärda är att landsbygds-och regiontrafiken inte berörs av detta förslag. Det är hållplatserna för stadstrafiken som flyttas. Det naturliga är att behålla hållplatserna i sitt nuvarande läge.

Beslut kring ny vänthall dröjer – men Daoson har ingen brådska (28 februari)

En förflyttning av hållplatserna för stadstrafiken på Kyrkgatan är i sig ett dåligt förslag. Det innebär att:

hållplatserna kommer längre från affärer och annan service

övergången mellan stads- och landsbygdstrafik försämras

genomströmningen av kunder genom Mittpunkten och främst Kärnan kommer att minska, med flera butiksnedläggningar som följd

Annons

förslaget är trafikfarligt – det nya hållplatsläget på Kyrkgatan är trångt och har försvårande höjdskillnader; gång- och biltrafik blandas på samma smala ytor precis framför ingången till Hotell Östersund

Annons

en investering på över 30 miljoner kronor helt i onödan

Vi hoppas att länsstyrelsen avslår ansökan om dispens.

Det naturliga alternativet är att behålla det nuvarande hållplatsläget vid Busstorget!

Stadsmiljöföreningen Östersund

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan