Annons

Annons

Annons

Nya planer för Spikbodarna

Insändare
Offra inte Östersunds själ och varumärke

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Att det framförts synpunkter och kommentarer till politikernas och vissa tjänstemäns förslag att använda en stor del av Spikbodarnas friluftsområde torde inte vara en överraskning för berörda. Timingen är dålig då vi just tuggat i oss att Torråsens friluftsområde, som det ser ut idag, kommer att försvinna.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Det finns inget självändamål med att allt ska vara det samma över tid – förändringar är ofta nödvändiga och bra. Det som ska diskuteras är vilka förändringar är nödvändiga och vika är strategiskt rätt över tid.

Annons

Självklart ska Östersunds kommun vara aktiv och attraktiv för att skapa nyetableringar. Det känns dock lite desperat att göra om stora delar av Spikbodarnas friluftsområde till industriområde.

Annons

Inget parti hade i sitt valmanifest till valet 2022 med att denna aktivitet var inplanerad. Av Niklas Daosons uttalande i ÖP kan man bli lite överraskad om att det inte togs med. Daoson säger ”Det som är mest olyckligt är att man tar en översiktsplan, där den ena handen inte tar hänsyn till vad den andra gör. För det här jobbet var pågående. Det var ingen blixt från klar himmel, utan det har hela tiden varit en del av det kommunala arbetet”. Översiktsplanen fastställdes juni 2022.

Daoson (S) självkritisk efter beslutet: ”Har brustit” (9 maj)

Det kan tyckas lite fegt av våra politiker att vi inte fick möjlighet att rösta om Spikbodarnas framtid. Min uppfattning är att politiker och tjänstemän försatt sig i den situationen alldeles på egen hand.

Projektet att locka elintensiv verksamhet till Östersund har pågått och finansierats med skattepengar i olika former de senaste 20 åren. Det bör vara möjligt att under den tidsperioden planera var och hur en etablering bör ske. Valet borde inte hamna på Spikbodarna.

Som Östersundsbo är det positivt att läsa vilka enormt bra faciliteter Östersund erbjuder för de bolag som ska etablera sig. Om det är sant, hur kommer det sig att vi nästan är sist av alla kommuner som varit med i samma konkurrens att etablera serverhallar?

Annons

Annons

Var de två verksamheter vi fått verkligen det bästa? Två startupbolag. Hur ser deras uthållighet ut? Rätt svar är inte att de har ett enormt stort eget kapital och stora finansiärer. Dessa stora finansiärer kommer inte att lägga en krona i Östersund om de inte kan räkna hem en bra avkastning, och det har våra två etableringar inte visat att de klarar av att leverera hittills.

Är jag beredd att offra en del av Östersunds själ och varumärke utifrån ovan? Svaret på den frågan är givetvis nej! Så kära politiker – om ni vill ha makten efter nästa val – gör om och gör rätt. Det är inte okej att lägga Östersunds själ och varumärke, ett lättillgängligt friluftsliv, på tillväxtens offeraltare.

Jag tror att Östersund har hittat sin konkurrensfördel gentemot många andra kommuner som också vill skapa tillväxt. Konkurrensfördelen är den livsstil vi erbjuder, och i den livsstilen ingår som en given och stor pusselbit det lättillgängliga friluftslivet. Nog vore det dumt att förstöra den konkurrensfördelen.

Att det idag inte finns andra alternativ för den planerade etableringen är en sanning på grund att ni har satt er i den situationen. Det finns ingen fysisk eller matematisk lag som kräver att etableringen sker i Spikbodarna.

Tomas Engström

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan