Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Norrländska mejeriprodukter viktiga för den biologiska mångfalden

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Under COP15-mötet i december 2022 beslutades om ett nytt mål om biologisk mångfald: Fram till 2030 ska 30 procent av jordens landområden och hav skyddas för att bevara biologisk mångfald och biologiska ekosystem. Norrländska mjölkbönder kommer spela en avgörande roll om Sverige ska klara av den omställning som krävs. Därför är det viktigare än någonsin att välja norrländska mejeriprodukter när du handlar.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Idag är det den internationella dagen för biologisk mångfald som finns för att lyfta biologiska mångfaldens betydelse för allt liv på jorden. Den biologiska mångfalden är grundläggande för att våra ekosystem – där naturens alla organismer arbetar tillsammans och möjliggör exempelvis matproduktion, vattenrening, pollination och fotosyntes – ska fungera.

Annons

Annons

När den biologiska mångfalden minskar påverkas dessa ekosystem, vilket kan få förödande konsekvenser för vår planet. Forskning visar att hotet mot den biologiska mångfalden är lika allvarligt som klimathotet.

När norrländska livsmedelsprodukter konkurreras ut, gör det att böndernas jordbruk successivt stänger ner. Detta får stora konsekvenser för den biologiska mångfalden då ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden i norra Sverige är att ängs- och betesmarker är på väg att växa igen, vilket de norrländska mjölkkorna motverkar.

När ängs- och betesmarker växer igen hotas de naturliga miljöer som ger skydd för insekter, fåglar och andra djur. Exempelvis syns redan nu en dramatisk minskning av pollinerare som humlor och bin. Dessa insekter är avgörande för att vi ska ha en egen livsmedelsproduktion även i framtiden.

På global nivå är de stora hoten mot den biologiska mångfalden avverkning av skogar med hög artrikedom, att stora fält används till att endast odla samma gröda år efter år och den höga användningen av bekämpningsmedel.

I Norrland används väldigt små mängder bekämpningsmedel, då våra kalla vintrar gör att växtskadegörare inte överlever och minskar spridningen av sjukdomar. Vi har mer uppdelade fält och betesmarker vilket erbjuder bättre skydd för insekter, fåglar och djur.

Annons

På Sveriges alla betesmarker bor över 1 300 rödlistade djurarter och på varje kvadratmeter går att hitta upp till 50 olika växter. En stor del av denna mångfald lever i norra Sverige. Du som konsument kan när du handlar aktivt bidra till att vi bevarar dessa miljöer. Det gör du enklast genom att välja en mejeriprodukt som härstammar från norrländska gårdar.

Annons

Genom att välja böndernas egna produkter – Norrmejerier ägs till exempel av bönderna själva – hjälper du dem att fortsätta driva sina gårdar och ser till att norrländska landskap hålls öppna för såväl betande djur som den biologiska mångfalden.

Om alla tar sitt ansvar kring val man kan påverka kan vi tillsammans säkra framtiden för såväl människor som djur. Tillsammans kan vi bevara den biologiska mångfalden och ett Norrland som är värt att försvara. Så nästa gång du går och handlar: gör ett aktivt val och välj norrländska mejeriprodukter.

Stina Printz, hållbarhetschef Norrmejerier

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan