Annons

Annons

Annons

Nya planer för Spikbodarna

Debatt
Bygg serverhallarna på Facebooktomten i stället för Spikbodarna

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Östersund verkar efter många försök få sin etablering av dataserverhallar, men varför gör kommunen stora intrång i naturområdet Spikbodarna i stället för att utnyttja den mark som sedan länge är planerad för datahallar och annan elintensiv verksamhet?

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Annons

Översiktsplanerna från 2014 och 2022 anger att datahallar kan byggas i Verksmons södra del. Där ändrade också kommunen tre detaljplaner 2014 för att ge Facebook en riktigt stor tomt. Planerna gäller och tillstånd finns för en kraftledning till området. Här köptes också mark nära E14 för Verksmons expansion och för en extra utfart på E14.

Annons

Det är totalt 70 hektar kommunägd mark, varav 47 hektar planlagd mark i Facebooktomten. Mer utrymme finns i översiktsplanen söderut. Nyss gavs koncession för en 220 kV ledning till Facebooktomten. Förutsättningarna finns för en snabb etablering.

Daoson (S) självkritisk efter beslutet: ”Har brustit” (9 maj)

Det alternativ som kommunen nu väljer har flera stora nackdelar:

1. Det mycket värdefulla och populära natur- och friluftsområdet Spikbodarna förminskas och försämras. Östersunds attraktivitet för invånare och inflyttare skadas.

2. Planläggning föreslås på marker som inrymmer skyddsvärda natur-och kulturvärden. Det medför inskränkningar i planerna och konflikter. Stadens gröna identitet skadas.

Annons

3. Planerna blir med säkerhet överklagade till högsta instans då de bryter mot översiktsplanen och har skyddsvärda områden. Uppenbar risk för förseningar i många år. Återgå till den gällande översiktsplanen och dess planering för elintensiv verksamhet. En konfliktfylld planprocess vid Spikbodarna kan skjuta även denna lokalisering i sank.

Harry Westermark, Uno Svaleryd

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan