Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Läkare: Regionernas personalpolitik leder till att patienter skadas

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Den nya ledningen i Region Jämtland Härjedalen har inget lätt uppdrag. Utöver en svår ekonomisk situation medförde förra regionledningens försämring av arbetsvillkoren att många på sjukhusets avdelningar slutade. Detta blev inte ens en ekonomisk besparing då behovet av hyrpersonal ökade.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Den ena av de ansvariga tjänstemännen har fortsatt säga upp avtal i en annan region, vilket skapat uppsägningar. Den andra kallade sin gärning ”kunskapsbaserad styrning”. Intresseorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tycks fortfarande sakna sjukdomsinsikt och ansvarskänsla inför den destruktiva utvecklingen.

Annons

Annons

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) kritiserar samtliga regioner (inklusive vår egen) för bristen på vårdplatser, vilket leder till att patienter skadas och dör i onödan. Att vårdplatser saknas beror på förvärvad personalbrist. Hyrpersonal erbjuds bättre förutsättningar, vilket har medfört att sjukvårdspersonal blivit ett resande släkte.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys konstaterar samtidigt att satsningen på ”god och nära vård” (sjukvården utanför sjukhus) än så länge inte har förverkligats. Förutom att det är svårt att erbjuda god och patientsäker sjukvård med dessa förutsättningar påverkas utbildningsklimatet för eventuellt blivande medarbetare i negativ riktning. Livslångt lärande och att få göra skillnad för patienter kommer dock alltid vara attraktivt, vi behöver hjälp att skapa förutsättningar för just detta inom sjukvårdens kärnverksamhet.

Sjukvårdens administrativa överbyggnad är oförsvarbar och beror i stor utsträckning på behov av kontroll och återrapportering. För att frigöra resurser till kärnverksamheten finns behov av att minska (eller i vissa fall helt upphöra med) varumärkesarbete och skapande av målformuleringar, visioner, värdegrunder, utbildningsprojekt, utredningar, styrdokument, vårdförlopp, policies, KVÅ-koder, strategier, dokumentation, intyg, regler, avvikelser, rutiner och floskler.

Annons

Inte ens en skriftlig rutin fyller någon funktion när det saknas personal som kan omsätta den i praktiken. AI kommer i framtiden kunna författa utkast till de dokument som behövs.

Annons

Att vissa verksamheter trots allt fungerar beror på att det finns människor som försöker sköta sitt jobb. De organisatoriska hindren kommer ta tid att lösa, det är dags att börja. Detta behöver inte göras till polariserad politik och positioneringar i onödan.

Att samarbeta över parti- och blockgränser, som vår nuvarande regionledning nu gör, inger visst hopp. Även om det tidvis varit omärkbart finns det förnuftiga människor även inom andra partier. Samarbete, långsiktigt tänkande, minskad detaljstyrning, kontinuitet och ökat inflytande från sjukvårdens professioner är vägen framåt.

Oskar Knutsson, specialistläkare Region Jämtland Härjedalen

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan