Annons

Annons

Annons

Duved

Debatt
Svar: Duved Framtid blandar bort korten

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Duved Framtid hävdar i en replik på Sven-Runo Bergqvists artikel att han ”blandar ihop begreppen”.

Svar: Kritiken gällde inte Duved Framtid utan hur projektet drevs (23 maj)

Bergqvist skriver om den kritik Boverket i en rapport riktar mot pågående utvecklingsprojekt i Duved där Duved Framtid har en central roll. Organisationen hävdar i sin replik att Boverkets kritik inte gäller Duved Framtid utan är riktad mot det Vinnovafinansierade forskningsprojektet Duvedmodellen 2.0, som jag ledde. Det är ett försök att blanda bort korten.

Annons

Annons

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Den centrala fråga som Bergqvist lyfter gäller Duvedbornas möjlighet till inflytande i de projekt som Duved Framtid driver. Boverket skriver följande i rapporten:

”Konkreta åtgärder som finns har planerats av Duved Framtid AB, i de flesta fall innan projektet om Duvedmodellen startades. Trots förfrågan har vi inte fått ta del av den dokumentation som eventuellt finns över de workshops och samtal med bybor som Duved Framtid AB höll under 2018, före starten av Duvedmodellen. Därför kan vi inte verifiera att något av det som byggts, eller som finns i bolagets strategi, kan kopplas till medborgarbehov eller förslag som kommit upp i möten med medborgare.”

Projektet Duvedmodellen pågick under perioden september 2020 – augusti 2022. I Boverkets rapport framgår att jag och övriga forskare inte medgavs insyn i Duved Framtids planering av de pågående utvecklingsprojekten i Duved. Duved Framtids påstående om innehållet i Boverkets rapport är paradoxal eftersom forskningsprojektet inte hade något som helst inflytande på Duved Framtids insatser, helt enkelt för att vi inte tilläts medverka vid ett enda möte.

I Boverkets rapport riktas dock även kritik mot Duvedmodellen. Boverket lastar projektet för en rad ageranden som vi inte hade inflytande över, samtidigt som Boverket var informerade om samarbetssvårigheterna mellan parterna i Duved Framtid och forskningsprojektet. Faktum är att förbindelsen avslutades redan i oktober 2021 genom att Duvedmodellen koncentrerade forskningsinsatserna på nationell nivå, med Vinnovas samtycke.

Annons

Annons

En ytterligare graverande orsak till att projektet avslutade samarbetet med Duved Framtid var den kränkningsanmälan som gjordes hösten 2021. Anmälan gällde en person som är upphandlad av Duved Framtid och som är central ledare för utvecklingsprojekten i Duved. Anmälan handlade om kränkande beteende mot fyra kvinnliga forskare i projektet, vilket kom till uttryck genom nedsättande agerande via olika former av härskartekniker bl.a. genom att förringa och negligera deras kompetens.

Det underlag som Boverket utgått från i sin rapport är dåligt underbyggt. Boverkets rapport låg klar två månader innan Vinnovaprojektets omfattande forskningsinsatser var publicerade. Boverket visste om att forskningsartiklarna skulle publiceras vid projektets avslut – vilket är kutym i forskningssammanhang – men tog ingen hänsyn till denna omständighet. Rapporten är således inte grundad i de forskningsinsatser som faktiskt bedrevs i projektet (samtliga artiklar finns tillgängliga på www.duvedmodellen.se).

Björn Hellström, projektledare Duvedmodellen 2.0

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan