Annons

Annons

Annons

Östersund

Debatt
Attraktiv kollektivtrafik nödvändigt om Östersund ska bli fossilfritt 2030

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Öppet brev till ledningen för Östersunds kommun

På sin hemsida skriver kommunen så sent som 25 april att ”Östersunds kommun ska vara klimatneutral, fossilfri och energieffektiv till 2030”. Det låter lovande men frågan är hur det ska gå till.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

En hörnsten i klimatomställningen är transporterna. Inrikes transporter svarar för nästan en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, och domineras av utsläpp från vägtrafiken. Trots ökad elektrifiering och förbud mot nyförsäljning av bensinbilar inom EU till 2035, beräknas det vid mitten av seklet, alltså 20 år efter kommunens klimatmål, ännu finnas omkring 1 miljon fossildrivna bilar i Sverige. Slopad miljöbonus torde försinka omställningen och minskad reduktionsplikt ökar utsläppen. Sammantaget ökar detta utmaningen att skapa ett fossilfritt samhälle.

Annons

Annons

Trots att tiden är knapp har vi nu en högerregering som ökar utsläppen. Ett talande exempel är reseavdraget: bilen är högerns heliga ko. Alla röstade för ett nytt färdmedelsneutralt avdrag – utom Sverigedemokraterna. Men den nya regeringen rev upp avtalet, behåller det gamla och ökar avdraget per mil. Det gynnar ensidigt bilister.

Det effektivaste sättet att minska koldioxidavtrycket är att ersätta bilen med cykel eller kollektivtrafik. I Sverige är hälften av alla bilresor kortare än fem kilometer. Om jämtarna bara ligger i närheten av den halvan borde det finnas goda förutsättningar för fler invånare att ta cykel eller buss eller gå till jobbet. Cykelåkning kan och ska prioriteras. P3 rapporterade nyligen om hur fack och arbetsgivare i Belgien kommit överens om att ersätta pendlare med ungefär tre kronor per kilometer om de cyklar till jobbet!

Men kyla, snö och halka gör livet kärvt för jämtarna under nästan halva året. Därför måste kommunen kunna erbjuda attraktiv kollektivtrafik!

Kollektivtrafiken i Östersund är dyr och ineffektiv. Jag tycker mig se att bussarna ofta går tomma. En bidragande orsak är utan tvekan dyra biljetter. Bussföretaget Vy anger vid förfrågan att äldre uppgifter om resetaxor är ”kommersiellt känslig” och lämnas därför inte ut. Men i SCB:s statistik framgår att under 2000-talet, när bensinpriset ökat med 70 procent, har biljettpriserna i lokaltrafiken ökat med det dubbla, 139 procent. Statistiken gäller SL med flera, men torde inte avsevärt skilja sig från Östersund.

Annons

Annons

Biljettpriserna måste alltså sänkas. Men billigare kollektivtrafik betalar inte sig självt. Erfarenheten visar att halverade busspriser ökar kollektivtransporterna med 20 procent.

Här kan staten skjuta till pengar! Trafikverkets så kallade stadsmiljöavtal avsätter nämligen en miljard per år ”för att främja hållbara stadsmiljöer”. Under en omställningsfas kan bidragen täcka förluster, skapa bussfiler där utrymme finns och införa tekniska lösningar så att bussen alltid får grönt ljus. Målsättningen ska vara att det alltid går snabbast att förflytta sig med bussen.

Det underlättas genom att begränsa hastigheten för bilisterna. Erfarenheter från Göteborg, ”Nya Vägvanor”, visar att man med påverkansinsatser kan skapa stora förändringar i resebeteendet för att minska bilismen.

Östersund har visat att det finns en ambition och klimatmedvetenhet med kommunens egna fossilfria bilpark. Men nu ska hela kommunen bli klimatneutral, vilket kan te sig som en utopi eftersom tiden är så knapp. Men med sanningen i vitögat måste vi lyckas om vi ska hålla oss solidariska med 1,5-gradersmålet. Vad kommer Östersunds kommun att föreslå för strategi för att målet ska implementeras!?

Mats Hultman, pensionär, Frösön

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan