Annons

Annons

Annons

Östersund

Debatt
L: Fortsätt investera i skolan och förbättra kollektivtrafiken

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Liberalerna i Östersund presenterar sina förslag för att Östersund ska bli så mycket bättre!

1. Skolbygget

Högst upp på svarta tavlan skriver vi in fortsatta investeringar i skolstrukturen, detta i enlighet med den plan vi liberaler arbetade fram föregående mandatperiod och som fastslogs av kommunfullmäktige förra våren. Det innebär bland annat omedelbara satsningar på ny F-6 skola på Frösön (Lövsta) med byggstart redan denna sommar.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Utöver detta föreslår vi att det införs en särskild NPF-skola för att elever med NPF-problematik ska få bättre förutsättningar att klara sig igenom grundskolan. Vi vill även att det senast hösten 2024 införs spetsklasser för att möta upp särskilt studiemotiverade elevers behov.

Annons

Annons

Vi säger även nej till aviserande nedskärningar och vill hellre se en förstärkt budget och en stabil skolstruktur än enskilda satsningar på frukt och majoritetens skolstruktur förslag som enbart innebär ökade kostnader och svårare förutsättningar att bedriva en högkvalitativ undervisning.

På gymnasienivå vill vi se att elevplatspriserna tar höjd för inflation och att de budgetökningar vi påbörjade förra året stärks ännu mer de kommande åren.

Vi vill även att Jämtlands gymnasieförbund inför IB-International Baccalaureate, vilket är en högskoleförberedande internationell gymnasieutbildning som finns i 120 länder.

2. Spikbodarna

Liberalerna säger nej till skövlingen av Spikbodarnas friluftsområde. Vi vill istället att området får ett starkare skydd i linje med det beslut kommunfullmäktige tog för ett år sedan. Vi är djupt kritiska till processen med underhandsavtal med löften om marköverlåtelse och låga elpriser till bolagen. Risken är stor att det är östersundarna som kommer stå med ”svarte Petter” när elpriserna i kommunen rusar i höjden och den stadsnära naturen försvinner. Att denna process har drivits av enbart ett fåtal politiker från S, C och M ser vi som problematisk, kommunens historik förskräcker, Östersund behöver bli en öppnare kommun!

3. Kollektivtrafiken

Förutsättningarna att resa med buss i kommunen behöver förbättras. Vi menar att ett rejält kollektivtrafiklyft behövs istället för de mycket dyra åtgärderna med Östersundslänken. Vi vill se fler busslinjer och en kollektivtrafikstruktur som fokuserar på människors behov snarare än planerna på att förtäta Östersunds centrum. Vi vill även att det snarast införs kostnadsfria resor med kollektivtrafiken för pensionärer.

Annons

Annons

Vi ser en parallell mellan vurmen för Östersundslänken och det tidigare misslyckade projektet med den mycket dyra expresscykelvägen till Lugnvik. En dålig idé blir inte bra bara för att någon annan betalar.

4. GIII torg

Vi vill se en fördjupad process med medborgardialoger om vad som ska ske på GIII torg. Vi säger nej till nya vänthallar på andra ställen och ser hellre en upprustning och uppfräschning av nuvarande busstorg.

5. Badhuset

Liberalerna har sedan förra sommaren fört samtal med såväl föreningar som allmänhet (bland annat med ungdomar) om det nya badhusets inriktning. Vi ser en placering av badhuset på nuvarande plats som nu, även om vi vill att Storsjö Strand utreds som möjlig alternativ placering. Vi har hög ambitionsnivå på innehållet och för oss finns inget alternativ till 50-metersbassäng. Förutom det vill vi se ett hopptorn och en höj- och sänkbar botten i delar av bassängen.

Avslutningsvis vill vi se en kommun som sätter invånarna i centrum och säger ja till initiativ som till exempel ölfestival.

Pär Löfstrand, Agneta Blücher, Johan Näslund –Liberalerna i Östersund

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan