Annons

Annons

Annons

Östersund

Debatt
Ta ansvar för mer än utbyggnad och expansion i Östersund

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

På kort sikt leder höga trafikbullernivåer till stress och sömnsvårigheter. På lite längre sikt kan det leda till hjärt- och kärlsjukdom, stroke och högt blodtryck.

Enligt WHO:s rekommendationer för buller i stadsutvecklingen bör trafikbuller vid bostadshus inte överstiga 53 decibel. En högre ljudnivå än så är skadlig för människan. Enligt svenska styrdokument så är motsvarande värde 55 decibel.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Annons

Trots detta så finns det relativt ny lagstiftning i Sverige som medger att bullernivåer upp till 60 decibel är acceptabelt vid nybyggnation. Flera forskare och experter har uttalat sig kritiskt mot den nya lagstiftningen. De menar också att bullrets farlighet ofta underskattas i stadsutvecklingen och av makthavare.

Annons

Dessutom har länsstyrelserna rapporterat om att de nya reglerna lett till ett förändrat arbetssätt hos kommunerna; man har gått från att tidigare försöka uppnå en så god ljudmiljö som möjligt i byggprojekten, till att nu bara försöka klara gränsen om 60 decibel. Ambitionsnivån för att upprätthålla en god miljö har med andra ord sjunkit som en konsekvens av de nya reglerna, något som kanske inte var helt önskat eller planerat för vid införandet.

Det Östersunds kommun nu gör är att ta saken ännu lite längre. I planen om Blomstergården ingår nämligen att öka trafiken ytterligare i Karlslund, vilket kommer att leda till oerhört höga bullernivåer. Utan vidare argumentation eller problematisering har kommunen enkelt konstaterat att en försämring till hela 63 decibel vid bostadshusen i Karlslund är acceptabel.

Högljudda protester mot buller får gehör – trafikutredning tillsätts (13 september)

Annons

Att så slarvigt avfärda viktiga hälsofrågor är inte seriöst och visar dessutom på en ovilja att ta ansvar för fler intressen än att Östersund behöver växa.

Vi vill inte att all trafik i Östersund eller i Karlslund ska stoppas. Vi är betydligt mer nyanserade än så i vår vilja. Det enda vi begär är att man begränsar bilarnas framkomlighet eller på annat sätt håller nere bullret.

Annons

I värsta fall, om kommunen inte ändrar sig, kommer vi behöva ta frågan till domstol. Då kan vi åtminstone få kommunens tillämpning prövad. Men även om tillämpningen skulle visa sig ligga i linje med gällande rätt, så är det som sker inte rätt. Varför lägger sig kommunen nära gränsen för vad som är olagligt när det kommer till stadsmiljön?

I exempelvis Kalmar har man på ett väldigt framgångsrikt och bra sätt dirigerat trafik som ska från ena sidan av stan till den andra till E 22. Varför inte göra samma med vår E 14? För trafiken mellan exempelvis Lillänge och Ica Maxi ska väl ändå inte köra rakt genom Karlslund – det kan väl ingen tycka, eller?

Boende i Karlslund

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan