Annons

Annons

Annons

Debatt
Våra medarbetare ska trivas på sina arbetsplatser

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det är med stor förvåning vi läser inlägget Hur behåller vi våra medarbetare i Bergs kommun” (13 september). Detta är ett väl känt problem och överallt i vårt samhälle är kompetensbristen högt upp på agendan.

I Bergs kommun presenterades ett förslag för att hantera kompetensförsörjningen inom förskolan, och uppmuntra till studier, att inrätta ett stipendium till den som vill studera till förskolelärare. Både i utbildningsnämnden, och i kommunstyrelsen, var det stor samstämmighet när vi informerade där före sommaren.

Under våren besökte presidiet i utbildningsnämnden förskolor och skolor. Det vi bland annat fick till oss var behovet av utbildade kollegor för att stärka upp våra barns vistelse och lärande i förskolan.

Annons

Annons

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Vi i majoriteten vill verkligen göra allt som står i vår makt att medarbetare, såväl anställda som vikarier, ska känna sig betydelsefulla. Förskolelärare är bara ett av många bristyrken som finns i våra kommunala verksamheter. Vi ser hur det offentliga runt om i landet tar initiativ på olika insatser för att möta just kompetensbristen som råder.

Nyligen meddelade till och med den moderatledda regeringen att de förlänger Kompetenslyftet inom vården, som vi socialdemokrater tidigare infört, av just denna anledning!

Vi är dock helt överens om att alla våra medarbetare ska trivas på sina arbetsplatser och känna tillit till sin arbetsgivare. Av just den anledningen har vi i majoritetsgruppen startat upp ett stort och brett målarbete i kommunen, där samtliga medarbetare haft möjlighet till delaktighet via digitala möten.

Kommunfullmäktige i juni beslutade om målen inför budget 2024, och där vi lägger extra fokus återfinns bland annat: ”Bergs kommun består av utvecklade och sunda arbetsplatser som skapas av engagerade och stolta medarbetare och en attraktiv arbetsgivare.”

Detta ska följas upp och mätas via HME (Hållbart medarbetarengagemang) som består av nio frågeställningar kring medarbetares uppfattning om motivation, ledarskap och styrning, det vill säga organisatorisk och social arbetsmiljö.

Annons

Annons

Detta är en bara en del i det stora och genomgripande målarbete som pågår i Bergs kommun just nu. Vi har tagit fram 16 prioriterade mål för att möta utmaningar vi står inför. Detta är något som vi i majoriteten ser som otroligt viktigt för hela Bergs kommun som organisation, och för att skapa trivsel och delaktighet på varje arbetsplats. Tillit är något vi bygger tillsammans!

Och är det inte dags för oppositionen att vakna nu och börja delta i det arbetet, istället för att sitta vid sidan av som ni gjorde i kommunfullmäktige i juni, då ni avstod att delta i beslutet med motiveringen ”att vi inte har gjort jobbet” eller som här, komma med påpekanden i det som vi först var överens om, för att sedan några månader senare skriva en insändare?

Med förhoppningar om ett bättre tillitsarbete, även mellan oss inom politiken.

Monica Hallquist (S) ordförande i utbildningsnämnden

Maud Peeker (C) vice ordförande

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan