Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Alla medarbetare arbetar över hela stiftet

I juni beslöt stiftsstyrelsen att det årliga bidraget till Svenska kyrkans familjerådgivning ska upphöra från och med 2016. Kyrkans medarbetare, medlemmar och andra har tillgång till den här typen av stöd genom kommunernas försorg.

Däremot finns behov i församlingarna som bara kyrkan själv kan ta ansvar för. Tanken är att i samråd med församlingarna utreda hur stödet till församlingarnas diakonala arbete istället kan utvecklas.

Men beslutet har kritiserats av både kyrkoråd och enskilda. Vid stiftsfullmäktiges senaste sammanträde lämnades två motioner som föreslår att stiftsstyrelsen ska tänka om i den här frågan. De ska beredas och vid nästa fullmäktige får frågan diskuteras i god demokratisk anda.

Stiftet delar årligen ut bidrag på över 40 miljoner kronor till församlingarna. Ett kallas strukturbidrag. Det ges till församlingar med omfattande verksamhet som riktar sig till andra än de egna församlingsborna, till exempel verksamhet på sjukhus, fängelser och universitet.

För att bedöma storleken på bidragen krävs kriterier. När det gäller sjukhuskyrkor och universitetspräster utgår bedömningen från antal vårdplatser eller antal studerande. Det innebär att när vårdplatserna minskar eller fler studenter läser på distans, minskar bidragen.

Omvänt gäller om patient- eller studentantalet ökar. Till exempel har bidraget till arbetet med flyktingar utökats på grund av att fler asylsökande kommit till regionen.

Två gånger per mandatperiod möter stiftsstyrelsen kyrkorådsordföranden och kyrkoherdar i de olika kontrakten. En gång per år möter stiftsstyrelsens AU kontraktsprostarna. Det är möten avsedda för samtal om strategiska frågor och långsiktiga planer.

Här finns uppenbarligen mer att göra. Stiftets beslutande organ kommer även i framtiden att ibland ta ovälkomna beslut. För att dessa inte ska vara obegripliga och föremål för misstolkning är dialogen med församlingarna viktig. Där har Börje Viklander helt rätt.

Men när det gäller stiftskansliets organisation och ledarskap handlar det om interna frågor som inte direkt berör församlingarna. Vi själva liksom övriga ledamöter i stiftstyrelsen har stort förtroende för den nu utsedda stiftsdirektorn som blir chef över ett 40-tal medarbetare på stiftskansliet.

Vi är övertygade om att stiftsdirektorn och den tillträdande biskopen kommer att arbeta utmärkt tillsammans.

Församlingarna ska inte påverkas av att stiftsexpeditionen i Östersund med fyra medarbetare stängs om drygt ett år. Alla medarbetare arbetar över hela stiftet, oavsett om de i dag är stationerade i Östersund eller i Härnösand.

Stiftet har till uppgift att stötta alla de 100 församlingar som finns i regionen. Vi är övertygade om att Svenska kyrkan kan spela en viktig roll i Västernorrland och Jämtland/Härjedalen: som fast punkt i bygden, för meningsskapande möten mellan människor och för andlig fördjupning.

Stiftsstyrelsens AU:

Tuulikki Koivunen Bylund

ordförande

Tommy Eriksson (S), Leif Nilsson (S) Marianne Eriksson (C), Birgitta Sedin (KR)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel