Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Alla medel måste till för att vända ekonomin

/

Beslutet om stafettläkarstopp fattades av en totalt enig landstingsstyrelse.

Vi är medvetna om konsekvenserna som detta kan få – men i nuläget har vi ingen tid att förlora. Verksamheternas resultatförbättring täcks nästan helt av skattehöjningen. Kostnadsläget är med andra ord detsamma som förra året. Därför beslutade vi om ett snabbare stopp än vad som var önskvärt från verksamhetens sida.

Annons

Vi är väl medvetna om att Centrum för primärvård jobbar hårt för att åtgärda bemanningssituationen, och vi skjuter nu till extra medel för att öka satsningarna på att rekrytera fasta läkare.

År 2012 var stafettläkarkostnaden i primärvården totalt 31,7 miljoner kronor. Av det var 21,3 miljoner kronor för läkare vid hälsocentralerna i Östersund.

Genom att införa totalt stopp i Östersund från 1 juni, och i övrigt vara restriktiva med att hyra in läkare i länet, är det möjligt att spara 11–13 miljoner kronor under 2013. Om vi väntat till september hade besparingen halverats. I det läge landstinget nu befinner sig i har vi helt enkelt inte råd att vänta.

Bortsett från de ekonomiska aspekterna ger stafettläkarbemanning sämre kontinuitet och säkerhet; speciellt för patienter som återkommande behöver vård men inte får träffa samma läkare.

Motargumentet kan naturligtvis vara att det är bättre att över huvud taget få träffa en läkare än att vänta på grund av läkarbrist. Stoppet kommer – på kort sikt – att innebära sämre tillgänglighet.

De som behöver akut vård kommer naturligtvis att få det, däremot kan kroniker och andra patienter få vänta längre för att få komma på återbesök. En konsekvens av det kan bli att fler patienter får remiss till den specialiserade vården eller själva söker sig till akuten.

Beslutet innebär att arbetsbelastningen ökar för samtlig personal i primärvården. Därför är det mycket viktigt att arbetsfördelningen mellan de olika personalgrupperna ses över och att personalgruppen gör gemensamma prioriteringar kring vilken vård som kan vänta, eller till och med inte göras alls. Utöver det behövs en stor portion samverkan och samarbete för att klara situationen.

Vi vill vara tydliga med att vi värderar landstingets ordinarie medarbetares insatser mycket högt. Samtidigt som vi sänker stafettläkarkostnaderna ska vi därför också öka satsningarna på att rekrytera fasta läkare. Dessutom hoppas vi att studenterna som går AT- och ST-utbildning och regionaliserade läkarutbildningen i Östersund sedan ska vilja stanna kvar, med landstinget som arbetsgivare.

Alla medel måste till för att vända landstingets ekonomi åt rätt håll – och vi måste fatta beslut som på kort sikt kan te sig drastiska. Det gör vi med övertygelsen om att läget skulle bli ännu värre om vi inte agerade.

Genom dialoger och genom läsarkommentarer i lokalpressen ser vi att många medborgare delar synen på att fasta läkare är att föredra. Därför vädjar vi om fortsatt förståelse från medborgarnas sida. Bemanningen kommer inte att lösas över en natt – men vi ska göra allt vi kan för att öka antalet fasta läkare och se till att verksamheten kan fungera så normalt som möjligt.

Vare sig vi politiker eller våra medarbetare kommer att tillåta att patientsäkerheten åsidosätts.

Landstingsstyrelsen

Harriet Jorderud (S)

Monalisa Norrman (V)

Anna Hildebrand (MP)

Christer Siwertsson (M)

Thomas Andersson (C)

Finn Cromberger (FP)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons