Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Regiondirektören: Bättre att vara med i en storregion än att stå utanför

/

Det positiva med att Region Jämtland Härjedalen ingår i Region Norr överväger starkt konsekvenserna av att stå utanför.

Annons

Det anser Björn Eriksson, regiondirektör, och Anders Byström, biträdande regiondirektör. På uppdrag av regionstyrelsen har tjänstemannaledningen i Region Jämtland Härjedalen gjort en analys av konsekvenserna om Region Jämtland Härjedalen blir en del av en storregion i Norrland. I förslaget till omritad Sverigekarta som Indelningskommittén presenterade för en tid sedan ingår Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län i en storregion i norr.

Det här är den andra delen av Region JH:s konsekvensanalys med anledning av den planerade regionreformen. Den första blev klar för ett par veckor sedan och den behandlade tänkbara effekter av att Region JH skulle stå utanför den föreslagna storregionen. Slutsatsen blev att konsekvenserna skulle vara svåra att överblicka, men att de troligen skulle bli stora. Och i många fall negativa. Till exempel när det gäller att teckna avtal med Norrlands universitetssjukhus, NUS, i Umeå. Även samverkan kring forskning försvåras och Region JH skulle sannolikt hamna utanför Regionalt cancercentrum där utvecklingen av cancervården i de fyra nordliga länen diskuteras.

I den första analysdelen framkom också ökade svårigheter att rekrytera vårdpersonal och risker för att en utarmning kan drabba Region JH när det gäller den regionaliserade läkarutbildningen och utbildningen till specialistsjuksköterska.

Nu är del två klar och den här gången ligger fokus på konsekvenserna om Region JH tillsammans med de andra tre norrlandstingen bildar en gemensam Region Norr. I en av punkterna som sammanfattar analysen skriver Björn Eriksson och Anders Byström så här: "Vår sammanvägda tjänstemanna-reflektion är att de positiva konsekvenserna med att ingå i en Region Norr starkt överväger konsekvenserna att stå utanför".

De konstaterar att Region JH har de flesta av samarbetena med de andra Norrlandslänen, varför det är naturligt att bilda en Region Norr. Dessutom tror inte Eriksson och Byström att det är sannolikt att länet kommer att tillåtas fortsätta som i dag. Det är staten som beslutar i den här frågan, det är inte regionen som ansöker om regiontillhörighet.

"Vi kan fastslå att det är viktigt för regionens invånare att vi deltar i förberedelserna för bildandet av en Region Norr tills definitivt beslut tagits i riksdagen. Detta för att påverka hur den inomregionala balansen, eller flerkärnigheten skapas så rättvist och effektivt som möjligt", står det i rapporten.

Direktörerna understryker att det är tjänstemanna-tankar som genomsyrar skrivelsen och att de som tjänstemän avstår från att ha synpunkter på de demokratiska aspekterna på en större region. De betonar också att framtiden är svåröverskådlig och att de därför uttrycker sig i form av gissningar kring olika scenarier.

Läs mer:

Färsk analys: Jämtland måste gå med i Storregionen - annars kan konsekvenserna bli allvarliga

Robert Uitto (S): ”Stornorrland” är ett olyckligt begrepp

Politiker vill ha folkomröstning om storregion

Mer läsning

Annons