Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sjukvårdspersonal tycker till om planerna på storregion i Norrland

/
  • Lena Lilja, distriktsläkare och studierektor med ansvar för ST-läkarna inom Region Jämtland Härjedalen, tror inte att det är realistiskt att tänka sig en situation där Region JH står utanför den tänkta storregionen.
  • Johanna Andersson, underläkare, hoppas kunna göra sin AT i länets hälso- och sjukvård.
  • Hälso- och sjukvården är en central del i analysen av den kommande regionindelningen.

Jämtlands län bör ingå i en storregion i Norrland. Så ser i alla fall Indelningskommitténs förslag till omritad Sverigekarta ut. Är det ett önskvärt scenario? Eller vore det bättre om länet står utanför region Norrland?

Annons

I regeringens motiv för att förändra läns- och regionindelningen i landet finns hälso- och sjukvården med som en viktig utgångspunkt för analysen. Regeringen anser bland annat att den varierande storleken mellan dagens landsting/regioner är så stor att förutsättningarna är ojämlika när det gäller att upprätthålla en god och säker vård. Befolkningens tillgång till likvärdig vård av god kvalitet blir bättre med färre och större regioner, enligt regeringen.

ÖP besökte Östersunds sjukhus dagen efter kommitténs presentation av kartan. Vi träffade anställda från olika yrkeskategorier och här finns ett spektra av åsikter representerade. Från ett tydligt motstånd mot storregionidén till en hållning där det är lättare att få syn på fördelarna. Flera har inte satt sig in i frågan och har igen bestämd uppfattning.

Lena Lilja, distriktsläkare och studierektor med ansvar för ST-läkarna inom Region Jämtland Härjedalen, tror inte att det är realistiskt att tänka sig en situation där Region JH står utanför den tänkta storregionen.

– Jag tror att Region Jämtland Härjedalen är alldeles för liten för att fungera som en egen region. Vi har för lite muskler i förhållande till vad vi måste kunna göra i framtiden. Jag tror att det är helt nödvändigt att vara med i en stor region, säger hon.

Tjänstemannaledningen inom Region JH har nyligen gjort en analys för att försöka bedöma konsekvenserna om Region JH skulle stå utanför en storregion i Norrland. Den pekar på en rad områden där de bedömer att det skulle bli negativa effekter. Om det återigen skulle bli diskussioner om att lägga ned den regionaliserade läkarutbildningen i ett av de fyra nordligaste länen är risken överhängande för att det kommer att drabba Östersund. Lena Lilja delar analysgruppens farhåga och det skulle i sin tur kunna få andra negativa effekter.

– Vi behöver ha en ordentlig rekryteringsbas för AT-läkare och om den regionaliserade läkarutbildningen läggs ned så tunnas den rekryteringsbasen ut.

Sedan starten av utbildningen, som Umeå universitet bedriver i Östersund, är det en stor andel av de nyutexaminerade läkarna som väljer att stanna kvar för att göra sin AT i länet. En av dem är Johanna Andersson, från Stockholm. Hon jobbar nu som underläkare på neurologmottagningen och hoppas att kunna påbörja sin AT till hösten. Hon tycker att länets hälso- och sjukvård erbjuder goda möjligheter att utvecklas som läkare.

– När man är på sjukhuset får man bra handledning. Det är ett litet sjukhus och man är inte anonym här, säger hon.

Johanna Andersson tycker att det skulle vara märkligt om Region Jämtland Härjedalen skulle stå utanför en storregion. Hon tror att samverkan med landstingen i Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten kan förbättras ytterligare om de fyra organisationerna går samman.

– Jag kan tänka mig att samarbetet kan bli bättre inom vissa specialiteter. Och om vi skulle ha samma journalsystem skulle det underlätta. Som det är nu måste vi skicka journalkopior, säger hon.

I regionledningens konsekvensanalys nämns ökade rekryteringssvårigheter som en tänkbar följd om Region JH står utanför storregionen. Det skulle sannolikt betyda att stafettläkare och stafettsjuksköterskor måste anlitas i ännu högre grad än i dag. På öron, näsa och halsmottagningen jobbar Ulla Eriksson och Elisabeth Öhman, som båda är sjuksköterskor. De har inte fördjupat sig i regionfrågan än och tycker att det är svårt att veta vad en reform av det här slaget skulle kunna innebära. Men en sak är klar – rekryteringssvårigheter är redan ett problem.

– När det gäller läkare är det inte det enklaste att rekrytera. Vi är en liten specialitet, säger Ulla Eriksson.

Karin Bengtsson, medicinsk sekreterare på öron, näsa, halsmottagningen, tilltalas inte av tanken på en storregion i Norrland.

– Det är för stort och ogenomtänkt, en papperskonstruktion. Det är ju halva Sverige. Jag förstår inte vinsten med det här, det känns inte bra. Jag tycker hellre att vi kan tillhöra Norge, det har vi gjort tidigare, säger hon.

Läs mer:

Stornorrland kan bli verklighet – så tycker Östersunds politiker om förslaget

Färsk analys: Jämtland måste gå med i Storregionen - annars kan konsekvenserna bli allvarliga

Mattias Warg om regionfrågan: Finns inga argument för storregion

Monalisa Norrman (V): Demokratin kan bli bättre i en storregion

Mer läsning

Annons