Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stafettläkarna ska fasas ut inom psykiatrin

/
  • Den fasta läkarbemanningen inom psykiatrin i Region Jämtland Härjedalen ska förbättras och stafettläkarna ska fasas ut.

Den fasta läkarbemanningen inom psykiatrin i Region Jämtland Härjedalen ska förbättras och stafettläkarna ska fasas ut.

Annons

Målsättningen att göra psykiatrin oberoende av hyrläkare är nationell och nu ska en strategi formas lokalt. Regionstyrelsen tar ställning till ett förslag nästa vecka. En åtgärdsplan ska upprättas och en risk- och konsekvensanalys behöver göras eftersom en utfasning av läkare som anlitas från bemanningsföretag kan komma att påverka tillgängligheten till olika delar av de psykiatriska verksamheterna. Projektet antas också komma att kräva ökade kostnader till att börja med.

I jämförelse med andra landsting och regioner bedöms Region JH ha goda förutsättningar att klara en utfasning av stafettläkare inom psykiatrin. Av beslutsunderlaget till politikerna framgår att Region JH har näst flest specialister i klinisk tjänstgöring per 100 000 invånare efter Stockholm.

Det nationella projektet har startats av ett nätverk med psykiatrichefer från varje landsting och region tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, SKL. Det omfattar både vuxenpsykiatri och barn- och ungdomspsykiatri. Bakgrunden är att läkartillgången är för låg, vilket har gjort att beroendet av bemanningsföretag har ökat och uppgår i dag till 15 procent av alla specialister i landet. I Region JH uppgick kostnaden för stafettläkare inom psykiatrin till drygt 16 miljoner kronor under 2015. "Ett beroende av hyrläkare upplevs försämra arbetsmiljön, kontinuiteten och vårdkvaliteten samtidigt som ekonomi och utvecklingsarbeten hotas", står det i beslutsunderlaget. Och tillgången kommer att minska ytterligare, enligt en prognos som Socialstyrelsen gjort. 2013 var 1 600 psykiatriker sysselsatta i Sverige och antalet väntas sjunka till knappt 1 200 år 2025.

Under de första månaderna i år ska Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin enas om en tidplan för halvering av bemanningstjänster och när utfasning kan ske. I Region Jämtland Härjedalen beräknas utfasningen kunna ske vid halvårsskiftet 2018, under förutsättning att minst två nya ST-läkare tillförs psykiatrin.

Följ nyhetsflödet och få pushnotiser om viktiga händelser från ditt närområde. Ladda ner ÖP:s nya app här, till Iphone eller till Android !

Läs mer:

Bipolär sjukdom på agendan på psykiatrins 100-årsdag

Vårdavdelning i Östersund kan stängas permanent

Mer läsning

Annons