Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Analys: Alliansen har satsat på fler poliser – vad blev resultatet?

Alliansen lovade inför valet 2006 att det skulle finnas 20 000 poliser i Sverige 2010. Polisen skulle bli mer synlig och därmed förebygga fler brott – även på landsbygden. Andra uttalade mål har varit att tryggheten i samhället ska tillta, förtroendet för polisen ska öka samt fler ärenden ska överlämnas till åklagare. Hur har då Alliansens satsning på polisen gått? Så där, lyder svaret.

Annons

Jämtland är ett av de län där antalet poliser har ökat mest, relativt sett. Men ökningen har främst skett i Östersund. I Härjedalen, Strömsund samt i länets östra delar har det i stället blivit färre stationerade poliser. Här finns risken att polisen i stället har blivit mindre synlig. Kan det hänga samman med en ökad oro för inbrott i länet? (Som framgår av nationella trygghetsundersökningen, NTU 2014).

Nu ska det sägas att antalet anmälda inbrott i Jämtland minskar. Men samtidigt leder en mindre andel anmälningar till åtal. Nationellt sett har polisen fått kritik för att personuppklaringsprocenten är för dålig och försämras, för få utredningar leder till åtal, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse. I Jämtland har den förbättrats något, men varken polisen eller allmänheten kan vara nöjd med att majoriteten av alla anmälningar inte leder någon vart. Polisen har fått mer resurser, prioriterar de fel?

En möjlig orsak som lyfts fram är det stora antalet nya och oerfarna poliser som rekryterats på kort tid – det tar tid att bli en bra polis. Men en fjäder i hatten för polisen och rättsväsendet, i länet och övriga Sverige, är att allmänhetens förtroende ökar (NTU 2014).

Brottsförebyggande rådet har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera satsningen på fler poliser. En första delrapport, "Rapport 2013:12 – Satsningen på fler poliser – vad har den lett till?", benar ut Alliansens satsning. Omdömet är försiktigt positivt: "Polisens resultatförbättringar under perioden får ses som ganska marginella, även om tendensen, om man väger samman alla olika resultatmått, är positiv."

Polisen står inför stora förändringar. Nästa år bildar Sveriges 21 polismyndigheter en sammanslagen myndighet. Jämtlands län kommer att ingå i region nord tillsammans med Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län. Vad det kommer att innebära i praktiken för polisens fortsatta arbete och resultat är svårt att svara på.

Av de poliser och politiker som jag pratat med märks en försiktig optimism. Polisens kompetens och resurser kan nyttjas över länsgränserna på ett helt annat sätt än i dag, men det finns också en oro för att just kompetens och resurser inte kommer att komma länet till del. ÖP kommer att följa utvecklingen framöver.