Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Analysera sjukvårdsfrågorna nu

Förespråkarna för en region Mittsverige vill genom­- föra en sammanslagning mellan Jämtlands län och Västernorrlands län utan att analysera konsekvenserna för sjukvården.

Inom sjukvården arbetar vi enligt evidens, vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi tycker det då är märkligt att stora förändringar i samhällsstrukturen kan genomföras utan att de ens tas upp till debatt.

I samband med informationsträffar om regionbildningen har frågor om konsekvenser för sjukvården blivit negligerade.

Det är alltså hög tid att stanna upp processen mot en regionbildning med Jämtlands och Västernorrlands län och ge tid till analys och eftertanke.

Förespråkare för region Mittsverige hävdar att regionbildningen inte har med sjukvården att göra, utan menar att sjukvården kommer att fortsätta fungera som vanligt. Detta är en felbedömning.

Det räcker med att följa utvecklingen i region Skåne och Västra Götaland för att inse att förändringsarbetet inom de nybildade regionerna till stor del handlar om sjukvården. Förändringar som inte alltid är till det bättre.

Från läkarkollegor i dessa storregioner får vi berättelser om ökad toppstyrning, centraliseringsiver och stora besparingskrav.

Trots dessa regioners storlek och styrka har vi de senaste veckorna kunnat läsa att sjukhusen i region Skåne måste spara 800 miljoner kronor nästa år och att sjukhusens prognoser i Västra Götalandsregionen för 2011 pekar mot ett underskott på 525 miljoner kronor (Dagens Medicin 28 oktober respektive 2 november 2011).

Västernorrland har också stora ekonomiska problem och måste till 2014 spara 450 miljoner kronor.

Jämtlands läns landstings enda sjukhus, Östersunds sjukhus, har ett gott samarbete med enskilda kliniker vid Sundsvalls sjukhus.

Strålterapi är ett exempel på sådan samverkan. Ytterligare samarbete kan utvecklas, men då inom ramen för redan befintligt och välfungerande regionförbund (Norrlandstingens regionförbund).

Jämtlands läns landsting samarbetar med Sveriges andra landsting kring så kallade nyckeltal (Nysam). Det är en metod där man bland annat jämför hur mycket pengar de olika landstingen lägger på sjukvård, samt resursanvändning och vårdproduktion inom olika specialiteter.

Västernorrland deltar inte i detta samarbete. Det är därför svårt att jämföra hur vi använder resurserna.

Både Sundsvalls sjukhus och Östersunds sjukhus behöver vara fullvärdiga sjukhus för att rekrytering av all personal ska vara möjlig, för att god utbildning ska kunna ges, för att jourverksamheten ska fungera – och framför allt för att vi ska kunna ge god vård till patienterna.

I en region med ett något större länssjukhus i Sundsvall och ett något mindre i Östersund, finns en klar risk att omstrukturering sker på det mindre sjukhusets bekostnad. Risken är uppenbar att det mindre sjukhuset kommer att förlora många specialiteter och spetskompetens.

Det enda rätta är att nu stoppa processen mot en regionbildning och starta ett gediget planerings- och analysarbete.

Inom sjukvården måste vi göra konsekvensanalyser före beslut. Gör så även i regionbildningsfrågan.

Urban Tirén, överläkare
Caroline Starlander, överläkare
Ulf Ryding, överläkare
Estelle Naumburg, överläkare
Ewa Lundgren, överläkare
Carsten Dencker, överläkare

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel