Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Analysera sjukvårdsfrågorna nu

Förespråkarna för en Region Mitt Sverige vill genomföra en sammanslagning mellan Jämtlands Län och Västernorrlands Län utan att analysera konsekvenserna för sjukvården.

Annons

Inom sjukvården arbetar vi enligt evidens, vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi tycker det då är märkligt att stora förändringar i samhällsstrukturen kan genomföras utan att de ens tas upp till debatt.

I samband med informationsträffar om regionbildningen har frågor om konsekvenser för sjukvården blivit negligerade. Det är alltså hög tid att stanna upp processen mot en regionbildning med Jämtlands och Västernorrlands län och ge tid till analys och eftertanke.

Förespråkare för Region Mitt Sverige hävdar att regionbildningen inte har med sjukvården att göra, utan menar att sjukvården kommer att fortsätta fungera som vanligt. Detta är en felbedömning. Det räcker med att följa utvecklingen i Region Skåne och Västra Götaland för att inse att förändringsarbetet inom de nybildade regionerna till stor del handlar om sjukvården. Förändringar som inte alltid är till det bättre.

Från läkarkollegor i dessa storregioner får vi berättelser om ökad toppstyrning, centraliseringsiver och stora besparingskrav. Trots dessa regioners storlek och styrka har vi de senaste veckorna kunnat läsa att sjukhusen i Region Skåne måste spara 800 miljoner kronor nästa år och att sjukhusens prognoser i Västra Götalandsregionen för 2011 pekar mot ett underskott på 525 miljoner kronor (Dagens Medicin 28 oktober respektive 2 november 2011).

Västernorrland har också stora ekonomiska problem och måste till 2014 spara 450 miljoner kronor.

Jämtlands läns landstings enda sjukhus, Östersunds sjukhus, har ett gott samarbete med enskilda kliniker vid Sundsvalls sjukhus. Strålterapi är ett exempel på sådan samverkan. Ytterligare samarbete kan utvecklas, men då inom ramen för redan befintligt och välfungerande regionförbund (Norrlandstingens regionförbund).

Jämtlands Läns Landsting samarbetar med Sveriges andra landsting kring s.k. nyckeltal (NYSAM). Det är en metod där man bl.a. jämför hur mycket pengar de olika landstingen lägger på sjukvård, samt resursanvändning och vårdproduktion inom olika specialiteter. Västernorrland deltar inte i detta samarbete. Det är därför svårt att jämföra hur vi använder resurserna.

Både Sundsvalls sjukhus och Östersunds sjukhus behöver vara fullvärdiga sjukhus för att rekrytering av all personal ska vara möjlig, för att god utbildning ska kunna ges, för att jourverksamheten ska fungera – och framför allt för att vi ska kunna ge god vård till patienterna.

I en region med ett något större länssjukhus i Sundsvall och ett något mindre i Östersund, finns en klar risk att omstrukturering sker på det mindre sjukhusets bekostnad. Risken är uppenbar att det mindre sjukhuset kommer att förlora många specialiteter och spetskompetens.

Det enda rätta är att nu stoppa processen mot en regionbildning och starta ett gediget planerings- och analysarbete. Inom sjukvården måste vi göra konsekvensanalyser före beslut. Gör så även i regionbildningsfrågan.

Urban Tirén, överläkare

Caroline Starlander, överläkare

Ulf Ryding, överläkare

Estelle Naumburg, överläkare

Ewa Lundgren, överläkare

Carsten Dencker, överläkare

Rubrik: Lyssna, lär och ändra Er

Inledningsvis vill vi moderater tacka gamla, erfarna och pålästa socialdemokrater för den debattartikel ni skrivit och genom denna också direkt anslutit er till vår moderata uppfattning i regionfrågan.

Regionsamgåendet handlar inte om blockpolitik. Den handlar inte om rött, blått eller grönt – utan om länets väl och ve, sunt förnuft och medborgarnas vilja. Det är glädjande att fler och fler törs stå upp och ifrågasätta hanteringen av regionfrågan här i länet.

För att fatta ett så fatalt och viktigt beslut som ett samgående med ett annat landsting, krävs god underbyggnad av såväl underlag som folkets vilja. Därtill krävs ödmjukhet, samverkan och högt i tak bland beslutande parter. Det handlar om framtida vård i Jämtlands län, om vårt väl och ve en lång tid framöver. Det handlar däremot inte om ett benhårt drivande av sin egen linje utifrån prestige och egen snöd vinning.

Därför har vi länsmoderater efterlyst mer utförliga konsekvensanalyser och bättre beslutsunderlag. Anledningen är att vi vill att hela Jämtlands län ska leva och att vi värnar den kommande generationen jämtar och härjedalingar. Det är framförallt våra unga medborgare som kommer att få ta konsekvenserna av dagens beslut.

Nu är det dags att återupprätta förtroendet för politikerna i länet. Vi uppmanar majoriteten att lyssna till länets röster. Våra invånare har stor klokhet som är tveksamma till detta beslut – och ni företräder dem.

Lyssna, omvärdera och ta chansen att visa att ni är stora nog att ändra uppfattning. Detta är sann demokrati.

För moderata landstingsgruppen:

Christer Siwertsson

Susanne Wallner

Rubrik: Jämtland bör vara en egen region

Förespråkarna för en regionbildning med delar av Västernorrland, har som främsta argument att statsmakterna aldrig skulle tillåta en regionbildning enbart av vårt eget län.

Detta argument grundar sig inte på någon kunskap utan på en tro att det är så.

I dagsläget vet vi att Gotland och Halland bildat eget. Nu vet vi också att politikerna i Gävleborgs – och Jönköpings län beslutat att ansöka om att bilda en egen region. Uppenbarligen finns på många håll en klok uppfattning att allt inte självklart blir bättre genom sammanslagningar.

Nyligen har ett antal erfarna och respekterade f d politiker ur socialdemokratin gått ut och varnat för den exempellösa brist på förankring som nuvarande beslutsinriktning i regionfrågan visar på. Den obehagliga känslan av en total toppstyrning i en fråga, som i allra högsta grad rör medborgarna tränger sig på allt starkare.

Att sedan medborgare med omfattande insikt i sjukvårdssystemet kraftfullt varnar för att sjukvården i Jämtland både kommer att bli dyrare och sämre är ju ännu en signal till stor försiktighet.

Den absolut främsta företrädaren för Västernorrlandsalternativet, Robert Uitto, har klart uttalat sin uppfattning att en folkomröstning är odemokratisk i förhållande till nuvarande system med förtroendevalda, som beslutar åt oss.

Att Uitto uppenbarligen har en uppfattning att vi Jämtar/Härjedalingar inte förstår vårt eget bästa skiner igenom mycket tydligt. Han påminner onekligen på många sätt om Berlusconi.

Regelmässigt anförs också av dessa företrädare att skall vi konkurrera i framtiden måste vi vara fler. Enligt min uppfattning förbättrar man inte sin konkurrenskraft genom kvantitet utan genom kvalitet.

I nuläget har inte presenterats ett enda godtagbart skäl för att vi skall gå ihop med de delar av Västernorrlands län, som tydligen ingen annan vill ha.

Därför bör det göras en omfattande och allsidig utredning om vilka alternativ som står till buds, där vi medborgare på ett helt annat sätt får insyn och möjlighet att medverka i kommande beslut.

Ett självklart alternativ skall vara att bilda en egen region, där vår frihet att samarbeta med än den ena och än den andra regionen inte beskärs av ett oåterkalleligt beslut över våra huvuden.

Sten Bredberg, Framtid för Jämtland

Rubrik: Inga alternativ att lägga sin röst på

Bert Olsson med flera efterfrågar var man kan lägga sin röst i regionfrågan och konstaterar också, att det inte finns någonstans att lägga sin röst. Helt riktigt, den bistra sanningen är att det är så illa.

Under hela processen har vi i oppositionen försökt förmå den socialdemokratiska landstingsledningen att föra ut regionfrågan till länets befolkning. En självklarhet tycker vi, eftersom ett beslut om regionbildning, liksom alla stora frågor måste växa fram underifrån. Men icke så för Robert Uitto, som i kraft av att vara vald till landstingsstyrelsens vice ordförande uppenbarligen ansett, att han också fått mandat att själv bestämma i regionfrågan.

Från Uitto och partibrodern Jens Nilsson har vi fått uttalanden i svepande ordalag om, att en regionbildning med Jämtlands och Västernorrlands län skulle vara bra för oss. Men jag och många med mig efterlyser en genomarbetad konsekvensanalys av en sådan regionbildning jämfört med andra alternativ som t ex Jämtlands län som egen region i likhet med Halland och Gotland.

Endast den ideella föreningen Framtid för Jämtland redovisar i konkreta ordalag fördelar med alternativet Jämtlands län – egen region. Personligen är jag medlem i föreningen, eftersom jag är övertygad om att den bästa lösningen för vår del är, att Jämtlands län blir kvar som egen region. Den dag en genomarbetad konsekvensanalys visar på att annat alternativ är bättre, är jag beredd ompröva mitt ställningstagande.

Vi moderater har ingående diskuterat regionfrågan. Vi har tagit initiativ till mer belysning av frågan. Vi anser att det saknas genomarbetat underlag för beslut, det saknas jämförelser med alternativa lösningar, det saknas konsekvensanalyser. Framför allt har inte vårt läns medborgare beretts tillfälle till tillräcklig information och diskussion i en stor komplicerad fråga för vår gemensamma framtid. Vårt ställningstagande är: Beslut skall inte fattas nu, innevarande mandatperiod, utan först senare, efter det att allt det vi efterlyst i form av information och alternativgranskning mm genomförts.

Gunnar Hjelm (M)

Rubrik: Uitto företräder inte folket

Regionfrågan med Socialdemokraterna med dess frontfigur Robert Uitto, kommer att slakta Jämtland när samgåendet med Västernorrland vinner laga kraft.

Uitto säger sig företräda folkets mening. Det är väl ingen som tror på detta efter ett möte i ämnet i Östersund för en månad sedan. Så vitt jag förstår så var alla som var där mer eller mindre emot ett samgående med Västernorrland.

Jag hörde ingen som var för. Han är emot en folkomröstning. Han är emot att genomföra en konsekvensbeskrivning. Bara jag Robert Uitto får en fin post i regionförbundet, så är allt som det ska.

Varför är det inte fler som engagerar sig i regionfrågan? Svaret är enkelt det finns inget ju inget att ta ställning till.

Det redovisades att frågan om sammanslagning kom upp 2007, för fyra år sedan. På fyra år har inte Uitto bemödat sig om att ta fram en konsekvensbeskrivning om vad en sådan sammanslagning får för konsekvenser. Vad gör karlen?

Men Uitto och socialdemokraterna har bestämt sig att genomföra sammanslagningen och då blir det så oavsett om jämtlänningarna vill detta.

Kom fram med en konsekvensbeskrivning så folk kan välja. Jag är den förste att ändra mig om det visar sig att samgåendet med Västernorrland är det bästa för Jämtland.

Gösta Håkansson, Åse, Trångsviken

Rubrik: Stornorrland redan nu?

Regeringens vilja är att Jämtland Härjedalen skall ingå i en större region.Tanken är att regionerna skall växa fram underifrån, med hänsyn till berörda kommuners intressen. Vi har egentligen bara två alternativ att välja på: Jämtlands län tillsammans med Västernorrland eller tillsammans med Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.

Det första alternativet med Västernorrland, som våra politiker, utom moderaterna, vill hasta fram redan nu, är egentligen befolkningsmässigt för litet. För litet om vi skall kunna hävda oss när landets resurser till vägar och järnvägar mm skall fördelas mellan regionerna och med hänsyn till att ett regionsjukhus typ Umeå eller Uppsala bör ingå i regionen.

En stor del av vinsten anses av ansvarsutredningen ligga i storskalighet samtidigt som den gemensamma länsstyrelsen kommer att ha lokalkontor för kontakten med folket. Men den största vinsten ligger i att vi bättre kan hävda oss i konkurrens med andra regioner i landet. Ett Stor Norrland gör det inte lika lätt att ta vägpengar från Jämtland till Trollhättan som då GM krävde en bättre väg från SAAB.

Redan nu börjar Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner att rikta blickarna norrut mot Umeå och den norra regionen. I så fall blir det befolkningsunderlag som utgörs av Jämtland Härjedalen tillsammans med Västernorrland och som redan nu är i minsta laget ännu mindre.

Med hänsyn till nästa års utredningsförslag, på uppdrag av regeringen, avseende den organisation som skall ersätta nuvarande länsstyrelser, bör ett beslut i regionfrågan inte förhastas fram. Det kan visa sig att Stor Norrland eller något annat alternativ är ett bättre alternativ. Vi kan gott vänta med ett beslut till nästa år, då vi sannolikt kommer ha tillgång till ett ännu bättre beslutsunderlag än i dag.

Björn Wahlberg, Östersund

Rubrik: Det handlar om en tioöring

Det är vad landstingsrådet Robert Uitto tror kommer att bli länsbornas skattehöjning vid eventuellt bildande av en mittregion. Det är just det där ordet tror som gör hela frågan svävande. Om vi tänker ett samgående med Västernorrland ”som om möjligt har ännu sämre ekonomi än vårt landsting” så är det inte så svårt att räkna ut vart vår tioöring hamnar.

Vi får en skattehöjning och samtidigt en sämre sjukvård. Och det är inte vad vi tror, det är något vi vet. Har det någon gång kommit något bra av att bilda större regioner, kommuner eller unioner? Allt politiskt grundar sig på demokratiska beslut och det är de städer eller länder som har de stora befolkningsunderlagen som vinner på det, det är det som kallas ”centralisering”. Vad har de så kallade ”ytterområdena” i vilken kommun som helst tjänat på centraliseringar? Vi i Jämtland/Härjedalen kommer även denna gång till korta.

Några i den politiska toppen tror att den nya regionen skapar tillväxt och nya arbetstillfällen, men vid ett regionbildande kommer hela tiden Sundsvall dra det längsta strået och vi kommer att tömmas på de arbeten som kräver mer kompetens. Det problemet har vi redan idag, som exempel kan nämnas problemet att få fasta läkare på de mindre hälsocentralerna, de vill ha kollegor med samma kompetens och möjlighet att forska vilket inte kan erbjudas på mindre orter.

Östersunds Hälsocentral kommer det nya namnet på Östersunds lasarett heta och vi kommer att ha ett gäng stafettläkare för dubbla lönen på plats. Vid lite mer kvalificerad sjukvård kan vi åka med IKEA-bussen till Sundsvalls sjukhus och få experthjälp.

Vi kommer vid ett sammangående kanske att öka innevånarantalet i regionen men inte i Jämtland/Härjedalen. Men vi kan vara med och betala till andras framgång, det har vi tränat på i många år.

Vad är det som säger att vi måste tvingas in i regioner? Varför kan inte vi stå på egna ben och heta Region Jämtland/Härjedalen? En konsekvensbeskrivning saknas, var är den? Det känns som detta är en den bekvämaste lösningen, så minsta motståndets lag får råda, och vi ska skynda fram ett beslut.

För landstingets styrande så är det kanske dags att lägga mer krut på att minska administrationen, renodla verksamheten och satsa pengarna på de som utför något. Och för att återgå till tioöringen så kanske den gör mer nytta om vi behåller vårt landsting och vi vet att tioöringen hamnar hos oss.

Hela frågan påminner om retoriken huruvida vi skulle ansluta oss till EU samt euron, de som var positiva till detta skrämde oss med att ”om vi inte går med kommer det gå på tok för oss”, inte i exakta ordalag men undermeningen var denna.

Det är dags att vakna nu! Det här är den viktigaste frågan som vi ställts inför på länge och vi får hoppas att våra förtroendevalda inser allvaret när de lägger sin röst. Vänta med beslut till nästa val törs nog inte Robert Uitto & Co för efter det valet sitter de inte vid rodret.

Roger Jönsson, företagare

Staffan Eriksson, lärare

Rubrik: Öppna upp låsningen

Inom kort ska beslut fattas i regionfrågan. Landstingsstyrelsen har fattat ett inriktningsbeslut, som för närvarande endast innehåller ett alternativ att bilda en region med delar av Västernorrlands län. De delar av Västernorrland som inte vill norrut har yttrat sig i riktning mot regionbildning med Jämtland.

Några tvingande medel att få med området i och omkring Örnsköldsvik på tåget västerut finns inte. Hur man ställer sig i Strömsund, i det något längre perspektivet, återstår att se. Vad vi har att se fram emot är således en regionbildning som redan från födelsen är stympad från väsentliga delar.

Frågan om realistiska alternativ till denna baby har drabbats av en politisk låsning, sägs det. Ansvariga politiker bör besinna sig. Frågan är alltför avgörande för at skylla på politiska låsningar bakåt i tiden. Här gäller i stället att rikta blicken framåt, att vara beredd till omprövning och att kunna ta argument, in i det sista. Vi kan se Norrland som ett pussel. Att vara en liten pusselbit i ett starkt norrlandspussel är bättre än att vara en liten pusselbit i ett litet och bräckligt. Vi är och förblir den mindre biten i pusslet hur vi än lägger bitarna.

Den tidigare regionutredningen föreslog bildande av en sammanhållen norrländsk region som det enda hållbara alternativet; ett alternativ som skulle ge oss en folkmängd på över en miljon innevånare. Norrland har historiskt sett alltid lidit av splittring, geografiskt och befolkningsmässigt, delvis även etniskt. En historisk möjlighet håller på att gå oss ur händerna: att för en gångs skull kunna tala med centralmakten med samlad stämma och i kraft av ett stort befolkningsunderlag. Detta främst till följd av att vissa politiker i Västernorrland lagt in något som är ett orättfärdigt veto i frågan, för att sedan inte ens lyckas få med sitt eget län på tåget. Det får inte bli Sundsvall som avgör hur en regionbildning för Jämtland ska se ut.

Det är dags att leta nyckeln till denna politiska låsning. Politik handlar ytterst om att vilja och att våga se framtiden an, inte om låsningar.

Gunnar Nilsson, distriktsläkare, Frösön

Rubrik: Öppet brev till Robert Uitto

Jag måste få fråga vad du Robert Uitto menar när du uttalar dig angående en höjning av landstingsskatten om vi skulle sammanslås med Västernorrland i en ny region?

"Det är i nuläget för tidigt att uttala sig om eventuella skattehöjningar. Vi är dock inte särskilt oroade".

Om inte Du är oroad så är vi från Ragunda kommun mycket oroade för vi fick en kännbar höjning senast landstinget gjorde sin skattehöjning. Blir det en ytterligare höjning så är det endast vår egen kommundel av skatten som vi kan påverka själva som går att sänka.

Detta skulle innebära att vi måste sänka kommunskatten för att hålla något så när jämna steg med jämförbara kommuner men det får endast den effekten att intäkterna minskar till kommunen och vi får en extra kostnad till landstinget, alltså dubbelt negativt drabbade.

Det skulle vara förödande när vi redan idag har svårt att ge den service kommunen är ålagd att tillgodose och vi blir färre för varje år och invånarna äldre och äldre.

Var finns solidariteten och strategin för att vi ska kunna överleva och få bra vård i framtiden även i Ragunda kommun?

Jag hoppas verkligen att du tänker om när det gäller regionfrågan och i stället riktar in kompassen på att jobba hårt för länets utveckling, både när det gäller kommunernas tillväxtförmåga men också landstingets utveckling av att leverera bra vård med god tillgänglighet till alla länsbor.

Elisabet Yngström, Stugun

Rubrik: Ett slag mot Östersund

Nu kan man läsa att i landstinget har Moderaterna med Christer Siwertsson bestämt sig i god demokratisk ordning att säga nej till en region tillsammans med Västernorrland. Detta är rimligt då underlaget för konsekvenserna av en införlivning i Västernorrland som det rör sig om är bristande.

Det underlag som finns pekar på att allvarliga försämringar kommer att ske i Jämtland med minskat inflytande och förlust av hundratals jobb samt försämrad service i Jämtland avseende exempelvis sjukvård. Då kritiserar Centerns Marianne Larm Svensson och Folkpartiets Finn Cromberger denne Christer Siwertsson för att han säger nej till något som uppenbarligen inte är i väljarnas intresse eller deras vilja.

Frågan är vad säger exempelvis Centerns Carina Zetterström och folkpartiets Pär Löfstrand om att deras partifränder i landstinget så envist förespråkar ett förslag som sannolikt utarmar Östersund på jobb som kräver hög som låg utbildning? Annsofie Andersson borde rimligtvis ha ett samtal med Robert Uitto om att det inte är i närheten av förnuftigt att kasta sig in i förändringar som kan skada Östersund mer än något annat regionalpolitiskt beslut som fattats.

Frågan är inte en höger-vänster fråga, den är överhuvudtaget inte ideologiskt driven. Jag efterlyser en tydligare linje från kommunalpolitikerna i denna fråga, är de beredda att sätta Östersunds och Jämtlands framtid på spel utan att överhuvudtaget veta vad de högst eventuella vinsterna med detta skulle kunna vara?

Partierna som i landstinget förespråkar ett uppgående i Västernorrland kan inte gömma sig bakom vare sig ideologi, sakkunskap eller demokratiskt mandat, de är i grunden barskrapade på legitimitet – ändå står de på sig.

Skall landstingspolitikerna – som helt uppenbart fjärmat sig från de väljare de är satta att representera – tillåtas hänvisa till tjänstemannanivå, i det här fallet regionförbundet Jämtlands län, istället för att driva frågan politiskt?

Frågan har aldrig varit valfråga fast den är större än de frågor som kommit upp under de senaste valen sammantaget. Att agera utan att höra folkets röst i den största frågan av alla i modern lokalpolitik är inte demokrati, däremot är det är något vi borde slippa i Sverige och Jämtland.

Håkan Gunneriusson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel