Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ändra lagen om strandskydd

Naturvårdsverket och Boverket har utvärderat reglerna om strandskydd, som infördes år 2009 och 2010. Ändringarna skulle underlätta utveckling av strandnära verksamheter, framför allt där bebyggelsetrycket är lågt.

Strandskyddet infördes på 1950-talet sedan strandområden nära storstäderna börjat exploateras i hög utsträckning.

På 1970-talet fick Sverige ett generellt strandskydd. Strandskyddet ska dels säkra tillgången till stränder för allmänheten, dels att skydda djur- och växtliv.

Andelen bebyggd mark utmed stränder utgör mellan 60 och 70 procent i Stockholmsområdet medan procenttalet i små kommuner ligger på mellan 2 och 20 procent.

En generell lagstiftning som hindrar på landsbygd men tillåter fortsatt exploatering i områden med högt bebyggelsetryck, ger inte lika förutsättningar.

Den nya bestämmelsen om LIS, landsbygdsutveckling i strandnära lägen, kom till för att främja landsbygden. SmåKom har konstaterat att länsstyrelserna i högre grad än i andra ärenden överprövat och upphävt hela eller delar av kommunernas utpekade LIS-områden

De små kommunerna upplever maktlöshet i sin styrning och planering, när planerna plötsligt kan kullkastas av länsstyrelserna.

Förslag om att ta bort bestämmelsen i miljöbalken som anger att ett nytt en- eller tvåbostadshus måste byggas i anslutning till befintlig byggnation avvisas. Motiveringen är, att man i så fall inte längre skulle ha möjlighet att bygga ett hus enbart med hänvisning till närhet, utan att man dessutom måste beakta om bostadshuset kommer att leda till en icke definierad landsbygdsutveckling.

I SmåKoms kommuner finns sällan något bostadshus att ansluta till, då strandnära lägen ofta är obebyggda. Även ett enstaka hus innebär landsbygdsutveckling för många av våra kommuner.

Kravet med anslutning till befintlig bebyggelse gynnar redan högt exploaterade områden. Här måste lagen ändras.

Mål som inte nåtts:

• Ändringarna har inte gynnat landsbygdsutveckling.

• Bebyggelse inom högexploaterade områden har inte begränsats.

• Det regionala och lokala inflytandet har inte ökat.

• Det har blivit svårare att exploatera stränder i områden med lågt bebyggelsetryck.

Detta är ett tydligt bevis på att lagstiftarens intentioner inte följs och SmåKom ser två alternativa handlingsvägar:

1. Tydligare styrning av länsstyrelserna.

2. Revidering av lagstiftningen kring strandskydd.

Peter Lindroth, Karlsborgs kommun, SmåKoms ordförande

Kerstin Sjöström, Nordmalings kommun, vice ordförande

Styrelseledamöter:

Eva Johansson, Svenljunga kommun, Anders Ljung, Kinda kommun, Sven-Åke Draxten, Bräcke kommun, Jan Bohlin, Hagfors kommun, Ann-Sofie Alm, Munkedals kommun

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel